Kymenlaakson ennakoi

Haminan avainlukuja

Jaa tämä artikkeli

Haminan avainlukuja

Haminan keskeiset avainluvut ja väestöennusteet.

Tilastoja

Taajama-asteella tarkoitetaan taajamien väestön osuutta koko kunnan väestöstä. Haminassa taajama-aste on 87,7 %. Yli 90 % taajama-aste tarkoittaa rakenteeltaan kaupunkimaista kuntaa. Haminassa 72 % väestöstä asuu rivi- tai pientalossa.

Työikäisen väestön osuus Haminan väestöstä on n. 57 % ja yli 64-vuotiaiden osuus 30 %. Lapsia (alle 15-v) haminalaisista on n. 13 %. Luvut ovat samaa tasoa kuin Kymenlaaksossa keskimäärin.

Haminan työllisyysaste on n. 70 % ja työttömien osuus työvoimasta 12 %. 

Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaineiden osuus yli 15-vuotiaista haminalaisista on 71,4 %. Koko Kymenlaaksossa luku on 72,4 % ja koko Suomessa 74 %.

Ulkomaan kansalaisten osuus Haminan väestöstä on 3,7 %, mikä on saman verran kuin koko Kymenlaaksossa. 

Haminan väkiluku vuonna 2020 oli 19 877 henkilöä. Väkiluku väheni vuoteen 2019 verrattuna -1,2 %. 

Väestörakennetta mitataan ns. taloudellisella huoltosuhteella, jossa lasketaan kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. Laskennassa ei-työllisiksi huomioidaan myös alle 15-vuotiaat ja yli 64-vuotiaat. Huoltosuhde ilmoitetaan indeksilukuna. Haminan taloudellinen huoltosuhde on 161,0 eli ts. 161 ei-työllistä 100 työllistä kohden. Koko Kymenlaakson taloudellinen huoltosuhde on 170.

Haminassa sijaitsi vuonna 2019 6 277 työpaikkaa ja alueella asui 7 705 työllistä.

Kuntien välinen muuttotappio oli Haminassa -123 henkeä vuonna 2020.

Tilastokeskus julkaisee väestöennusteita, jotka ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Niitä laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen.

Viimeisin Tilastokeskuksen laatima väestöennuste on julkaistu syksyllä 2021 ja se osoittaa Haminaan vuodelle 2040 16 488 asukasta.

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Haminassa syntyvyys jatkaa laskuaan ollen vuonna 2040 84 lasta. Kuolleisuus pysyy tasaisena n. 300 kuollutta vuosittain. Näin ollen luonnollinen väestönlisäys jatkaa Tilastokeskuksen ennusteen mukaan negatiivista kehitystä tulevaisuudessakin.

Pois muuttaneiden määrä tulee Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kääntymään laskuun ja kokonaisnettomuutto olisi Haminassa vuonna 2030 jo hieman postiivinen. Vuonna 2040 kokonaisnettomuutto olisi 81 henkeä postiviisen puolella.Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.