Skip to main content

Kymenlaakson ennakoi

Kouvolan avainlukuja

Jaa tämä artikkeli

Kouvolan avainlukuja

Kouvolan keskeiset avainluvut ja väestöennusteet.

Tilastoja

Taajama-asteella tarkoitetaan taajamien väestön osuutta koko kunnan väestöstä. Kouvolassa taajama-aste on 86,6 %. Yli 90 % taajama-aste tarkoittaa rakenteeltaan kaupunkimaista kuntaa. Kouvolassa 62,3 % väestöstä asuu rivi- tai pientalossa. Kouvola on vuoden 2009 kuntaliitosten myötä pinta-alaltaan Suomen 23. suurin kunta.

Työikäisen väestön osuus Kouvolan väestöstä on 57.5 % ja yli 64-vuotiaiden osuus n. 30 %. Lapsia (alle 15-v) kouvolalaisista on 12.6 %. Luvut ovat samaa tasoa kuin Kymenlaaksossa keskimäärin.

Kouvolan työllisyysaste on n. 71.1 % ja työttömien osuus työvoimasta n. 11.1 %. 

Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaineiden osuus yli 15-vuotiaista kouvolalaisista on 73.2 %. Koko Kymenlaaksossa luku on 73 % ja koko Suomessa 74.6 %.

Ulkomaan kansalaisten osuus Kouvolan väestöstä on 2,9 %, mikä on vähemmän kuin koko Kymenlaaksossa keskimäärin. 

Kouvolan väkiluku vuonna 2023 oli 78 880 henkilöä. Väkiluku väheni vuoteen 2022 verrattuna -0,69 %. 

Väestörakennetta mitataan ns. taloudellisella huoltosuhteella, jossa lasketaan kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. Laskennassa ei-työllisiksi huomioidaan myös alle 15-vuotiaat ja yli 64-vuotiaat. Huoltosuhde ilmoitetaan indeksilukuna. Kouvolan taloudellinen huoltosuhde on 156.4 eli ts. 164,7 ei-työllistä 100 työllistä kohden. Koko Kymenlaakson taloudellinen huoltosuhde on 168.

Kouvolassa sijaitsi vuonna 2021  30 241 työpaikkaa ja alueella asui 2021  31 377 työllistä.

Kuntien välinen muuttotappio oli Kouvolassa -248 henkeä vuonna 2021.

Tilastokeskus julkaisee väestöennusteita, jotka ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Niitä laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen.

Viimeisin Tilastokeskuksen laatima väestöennuste on julkaistu syksyllä 2021 ja se osoittaa Kouvolaan vuodelle 2040 67 532 asukasta.

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Kouvolassa syntyvyys jatkaa laskuaan ollen vuonna 2040 433 lasta. Kuolleisuus pysyy tasaisena n. 1 100 kuollutta vuosittain. Näin ollen luonnollinen väestönlisäys jatkaa Tilastokeskuksen ennusteen mukaan negatiivista kehitystä tulevaisuudessakin.

Pois muuttaneiden määrä tulee Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kääntymään laskuun ja kokonaisnettomuutto olisi Kouvolassa vuonna 2035 jo hieman postiivinen. Vuonna 2040 kokonaisnettomuutto olisi 159 henkeä postiviisen puolella.