Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Tapahtumat

Kohti uutta ja tuntematonta – Kymenlaakson tulevaisuusverstas 2022 Ke 27.4.22

Muutoksen keskellä on entistä tärkeämpää katsoa kauemmas. Perinteeksi muodostunut Kymenlaakson tulevaisuusverstas tarjoaa tähän mahdollisuuden ja kutsuu kaikki kiinnostuneet mukaan tekemään tulevaisuutta. Tilaisuudessa kuullaan kiinnostavia puheenvuoroja ja työstetään yhteisiä tulevaisuuskuvia eteenpäin. Tilaisuuden avaa tulevaisuusmuotoilun edelläkävijä Minna Koskelo.

Viime vuodet ovat muuttaneet tulevaisuuden suuntaa merkittävästi. Olemme kohdanneet voimia, joita emme olisi uskoneet tai tahtoneet kohdallemme. Epävarmoina aikoina korostuvat erityisesti muutosilmiöiden tunnistaminen ja kauemmas katsomisen merkitys.

Tulevaisuusverstaassa tarkastelemme muutosilmiöitä yhdessä sekä muodostamme kokonaiskuvaa Kymenlaakson tilanteesta ja mahdollisista tulevaisuuksista. Ajattelua avaavat inspiroivat asiantuntijapuheenvuorot.

Tapahtuma on tarkoitettu Kymenlaakson yritysten, oppilaitosten, julkisten palvelujen ja yhdistysten edustajille sekä alueen asukkaille ja opiskelijoille. Mukaan voi tulla ilman aiempaa ennakointikokemusta.

Tulevaisuusverstaan puhujaesittelyt

Tilaisuuden avaa Minna Koskelo, tulevaisuusmuotoilija, tietokirjailija
Tilaisuuden alussa tulevaisuusmuotoilun edelläkävijä, Minna Koskelo, kertoo tulevaisuusajattelun merkityksestä ja herättelee huomaamaan niitä tiedostamattomia rajoitteita, joita ajattelumme ennakoinnille asettaa. Koskelo yhdistää esityksessään raikkaalla tavalla ennakointiajattelua, palvelumuotoilua ja ihmistieteitä rikastaen käsitystämme siitä, mitä voisi olla ja mitä voisimme tulevaisuuksien eteen tehdä. Hänen missionsa on saada tulevaisuusajattelu osaksi organisaatioiden ja ihmisten päätöksentekoa.  Lue lisää: https://minnakoskelo.fi/

Timo Martikainen, ympäristöasiantuntija, Kouvolan kaupunki
Miltä mahdollisuudet siirtyä kohti vihreää siirtymää näyttävät nyt, kun maailmalla myllertää? Entä tulevaisuudessa? Muun muassa näitä pohtii ympäristöasiantuntija Timo Martikainen tulevaisuusverstaan puheenvuorossaan. Martikainen työskentelee ympäristöohjelmastaan valtioneuvoston tunnustuksen saaneen Kouvolan kaupungin palveluksessa. Hiilineutraalius, kiertotalous ja luonnon monimuotoisuus: tulevaisuutta ei voida tehdä ilman kestävän kehityksen edistämistä.

Energiavarastoinnin professori Pertti Kauranen, TkT, LUT-yliopisto
Tekniikan tohtori Pertti Kauranen on pitkän linjan tieteen tekijä,  Hän on väitellyt tohtoriksi fysiikasta ja sähkökemiasta vuonna 1996 Teknillisessä korkeakoulussa, joka on nykyään osa Aalto-yliopistoa. Kauranen aloitti LUT-yliopiston energian varastoinnin professorina elokuussa 2021 Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen rahoittamana.

Tulevaisuusverstaassa Kauranen kertoo energiamurroksesta sekä akkujen, vedyn ja vetyyn ja hiilidioksidiin pohjautuvien synteettisten polttoaineiden roolista vihreässä siirtymässä. Hän painottaa Suomen vahvuuksia ja Kymenlaakson roolia akkujen ja akkumateriaalien arvoketjujen rakentamisessa. Lisäksi hän visio tuulivoiman merkitystä energiasektorin sähköistyksessä ja sitä, miten sähköllä tuotetun vedyn avulla metsäteollisuuden tuottama hiilidioksidi voidaan kääntää ongelmasta raaka-aineeksi.

Lisätietoja:
Etukeno-hankkeen projektipäällikkö Irina Kujanpää puh. 050 4471506

Verstaan toteutti Kymenlaakson ennakointinyrkki yhteistyössä Xamkin, Kymenlaakson Kauppakamarin ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Kiitos osallistujille!

 

pdf

Kymenlaakson osaamisen aika tilannekuva

Tiedoston koko: 1.18 MB
Lisätty: 16.05.2022