Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Julkaisut

Jaa tämä artikkeli

Kymenlaakson tulevaisuusverstaat

Kymenlaaksossa järjestetään vuosittain avoin tulevaisuusverstas, jossa tarkastellaan kulloisenkin teeman kautta näkymiä pitkällä aikavälillä. Tulevaisuusverstaassa pyritään luomaan yhteinen näkemys tulevaisuudesta ja sen vaatimista toimista. Toimenpiteiden osalta tarkastellaan lyhyen tai keskipitkän aikavälin toimintaa. Tulevaisuusverstastoiminta on lähtenyt liikkeelle Etiäinen-hankkeesta, jonka jälkeen niitä on järjestetty muiden hankkeiden avulla. Tulevaisuusverstaiden järjestelyissä on mukana laaja, Kymenlaakson ennakointinyrkistä nouseva yhteistyöverkosto.

Tulevaisuusverstaiden tulokset on tarkoitettu hyödynnettäväksi ja tuloksista koottuja diasarjoja voi käyttää kokonaan tai osin osana omaa esitystä. Tutustu alta Kymenlaaksossa järjestettyjen tulevaisuusverstaiden tuloksiin! Katso myös oheinen lyhyt video verstaista.

Kymenlaaksossa järjestetyt tulevaisuusverstaat:

  • 21.4.2023 Valintojen aika: tulevaisuus voimavaraksi
  • 27.4.2022 Kohti uutta ja tuntematonta
  • 21.4.2021 Muuttuva Kymenlaakso
  • 16.9.2020 Osaava Kymenlaakso 2030
  • 28.8.2019 Osaava Kymenlaakso 2030
  • 22.1.2019 Heikot signaalit

Tulevaisuusverstaiden tulokset ja materiaalit: