Skip to main content

Koko Kymenlaakso ennakoi

Tervetuloa tekemään yhdessä Kymenlaakson tilanne- ja tulevaisuuskuvaa. Tehdään Kymenlaaksosta elinvoimainen ja vetovoimainen.

Skenaarion analysointi

Voit käyttää luomaasi skenaariota esityksissä tai raporteissa, tarkastella sitä sellaisenaan tai jatkaa skenaarion analysointia eri tavoin.

Arvostamme, jos kerrot skenaariota jakaessasi, että se on tehty Skenaariokoneen avulla (esim. lähde: Skenaariokone tai ennakointi.kymenlaakso.fi/skenaariokone). Saat myös vapaasti muuttaa skenaarion tekstejä, kunhan muistat silloin mainita, että skenaariovalintoja on muokattu.

Alla on muutama esimerkki siitä, miten voit hyödyntää luomaasi skenaariota tai useampaa joko itseksesi tai osana muuta tulevaisuustyöskentelyä.

 • Voit arvioida skenaarioiden toteutumisen todennäköisyyksiä esim. skaalalla erittäin epätodennäköinen - epätodennäköinen - mahdollisuudet tasan - todennäköinen- erittäin todennäköinen. Muista kuitenkin, että todennäköisimmin yksikään skenaarioista ei tule toteutumaan sellaisenaan, vaan tulevaisuus tulee olemaan ennemmin erilaisten skenaarioiden yhdistelmä.
 • Voit arvottaa skenaarioita niiden toteutumisen toivottavuuden näkökulmasta. Mikä olisi omasta mielestäsi pahin vaihtoehto, mikä toivottavin?
 • Mikäli tarkastelet skenaarioita osaamistarpeiden ennakoinnin näkökulmasta, voit pohtia, millaisen osaamisen tarve on kussakin tulevaisuuden skenaariossa kriittistä, millainen yleistä, ja millaiselle osaamiselle ei enää ole juuri tarvetta.
 • Jos haluat tarkastella skenaarioita päätöksenteon näkökulmasta, kirjaa skenaarioiden yhteyteen, mitä mahdollisuuksia ja haasteita kyseisen skenaarion toteutuessa voisi tulla vastaan. Tarkastele jokaista skenaariota jokaisen eri päätösvaihtoehdon suhteen erikseen.
 • Jos haluat tehdä tarkemman päätöksentekoanalyysin tai yleisemmän skenaarioanalyysin esim. varautuaksesi erilaisiin tulevaisuuksiin tai löytääksesi tulevaisuuksista mielenkiintoisia mahdollisuuksia, käytä SWOT-analyysia. Sen avulla pääset kirjaamaan, mitä uhkia ja mahdollisuuksia kyseinen skenaario tarkoittaisi itsesi, oman organisaatiosi tai muun viiteryhmäsi näkökulmasta sekä mitä heikkouksia ja vahvuuksia skenaario nostaa esiin.
 • SWOT-analyysin pohjalta voit tehdä vielä toimintasuunnitelman:

Vahvuudet

 • Mitkä vahvuuksista ovat kärkivahvuuksiamme, selkeitä kilpailutekijöitä? Entä mitä vahvuuksista haluamme vahvistaa entistä enemmän?
 • Miten toimimalla varmistamme, että tärkeimmät vahvuudet pysyvät kärkivahvuuksinamme?
 • Miten toimimalla vahvistamme haluttuja vahvuuksia?

Heikkoudet

 • Mitkä heikkouksista ovat sellaisia, joiden kanssa voimme elää ja mitkä taas sellaisia, joita tulisi muuttaa?
 • Miten toimimalla vahvistamme kriittisiä heikkouksia?

Mahdollisuudet

 • Miten toimimalla voimme lisätä mahdollisuuksien toteutumisen todennäköisyyttä?
 • Miten toimimme, jos huomaamme mahdollisuuden avautuneen?

Uhat

 • Miten varaudumme: millä toimilla voimme estää uhkaa toteutumasta tai ainakin vähentää sen toteutumisen todennäköisyyttä?
 • Miten toimimme, jos uhka toteutuu?