Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 07.04.2022

Kevään ammattibarometri on julkaistu

Kevään 2022 ammattibarometriarvion mukaan ns. pula-ammattien määrä (pulaa osaavista tekijöistä) on kasvanut viime vuoden syksystä. Työvoimapulaa selkeimmin sosiaali- ja terveysalalla. Lähi- ja sairaanhoitajista on pulaa koko Kaakkois-Suomen alueella ja tarve kasvaa jatkuvasti. Ylitarjontaa on  mm. monissa sihteeriammateissa.  Joidenkin ylitarjonta-alojen osalta työnhakijoiden työllistymiseen vaikuttaa mm. osaamisen ajantasaisuuteen ja monipuolisuuteen liittyvät tekijät sekä alan avoimien työpaikkojen määrä. Arviointitilaisuudet on pidetty helmi-maaliskuun taitteessa. Vallitsevan globaalin tilanteen vaikutuksia markkinatalouteen ja sitä kautta työllisyyteen ei ole kyetty vielä tuolloin täysin arvioimaan.

KOUVOLA

Yleisellä tasolla Kouvolan seudulla työpaikkojen määrä on lisääntynyt. Sosiaali- ja terveysalan soveltuvien hakijoiden pula jatkuu, ja tilannetta pahentaa myös kasvanut alanvaihtajien määrä. Kasvatus- ja opetusaloilla on pulaa erityisopettajista, ammatillisen koulutuksen opettajista ja pätevyysvaatimukset täyttävistä lastentarhanopettajista. Matkailu- ja ravintolapalveluihin on syntynyt lisää työpaikkoja uusien investointien ja tapahtumien ansioista, ja hakijoita alalle toivotaan lisää. Alan tekijäpulaan vaikuttaa myös korona-aikana tapahtuneet alan vaihdokset.

Ylitarjontaa Kouvolan seudulla on eniten graafikoista ja kuvataiteilijoista, joista joillekin yrittäjyys on mahdollinen vaihtoehtoinen väylä työllistyä. Ylitarjontaa on myös sihteerien ja markkinoinnin tehtäviin, joita on sisällytetty osittain muihin ammatteihin, ja osaamisvaatimukset ovat tätä kautta kasvaneet. Monipuoliset osaamisvaatimukset painottuvat myös esimerkiksi rakennusalalla sekä suunnittelu- sekä taloushallinnon tehtävissä.  

KOTKA-HAMINA

Kotka-Hamina seudulla eniten työvoimapulaa on edelleen sosiaali- ja terveysalalla, ja hakijoita toivotaan mm. yleislääkäreiden, erikoislääkäreiden, psykologien, sosiaalityön erityisasiantuntijoiden, sairaan- ja terveydenhoitajien sekä lähihoitajien tehtäviin. Pulaa on myös IT-alan osaajista ja tilanteen parantamiseksi tehdäänkin tiivistä yhteistyötä myös oppilaitosten kanssa. Kiinteistönhoidon työtä on tarjolla, mutta hakijoilta toivotaan lisää alan nykypäivänä vaatimaa monipuolista osaamista.

Ylitarjontaa Kotka-Hamina seudulla on hallinnon-, taloushallinnon ja markkinoinnin yleistehtävissä, kun taas vastaavasti erityisosaamista edellyttäviä tehtäviä, kuten tilinpäätöstaitoisia talousosaajia tarvitaan lisää. Kysyntään nähden työnhakijoita on runsaasti myös rakennusmaalarin, elektroniikka- ja automaatiolaitteiden sekä tieto- ja viestintäteknologian asentajien ja korjaajien ammateissa. Työmarkkinoiden odotetaan parantuvan tulevaisuudessa Kotka-Hamina seudulla isojen investointien sekä asuntorakentamisen kasvun myötä.

Lähde: Kaakkois-Suomen TE-toimisto ja www.ammattibarometri.fi