Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 10.02.2021

DIAKin Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelu uudistettu

Diakonia-ammattikorkeakoulussa on kehitetty Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelu, joka tuottaa tutkittua tietoa eri kuntien, seutukuntien ja maakuntien huono-osaisuudesta. Nyt julkaistu uusi versio tarjoaa vertailutietoa alueiden hyvinvoinnin tilanteesta maan keskitasoon verrattuna sekä hyvinvoinnin muutoksista 2010-luvulla. Palvelun avulla saadaan tietoa, millä alueilla hyvinvoinnissa on merkittäviä vajeita.

– Eri alueet näyttävät profiloituvan huono-osaisuudessa eri tavoin. Pohjois-Savossa korostuu esimerkiksi mielenterveysongelmat ja lastensuojelun tarve, Pohjois-Karjalassa pienituloisuus ja työttömyys, ja Uudellamaalla, Kymenlaaksossa sekä Päijät-Hämeessä on muuhun maahan verrattuna keskitasoa paljon enemmän koulutuksen ulkopuolelle jääneitä nuoria, kertoo tutkija Joakim Zitting

Huono-osaisuus Suomessa -karttapalvelu pureutuu eriarvoisuuteen useilla inhimillistä huono-osaisuutta mittaavilla muuttujilla. Tällaisia ovat esimerkiksi pitkäaikais- tai nuorisotyöttömien osuus, alkoholikuolleisuus, pienituloisuusaste tai itsensä yksinäiseksi kokevien osuus.

Mittariin on koottu muuttujia myös huono-osaisuuden sosiaalisista seurauksista ja toisaalta hyvinvoinnin tukemisen taloudellisista vaikutuksista. Palvelun avulla voi tarkastella esimerkiksi kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuutta kunnassa verrattuna muuhun maahan, ja vertailla saman kunnan lastensuojelun laitos- ja perhehoidon nettokäyttökustannuksia.

Työkalu päätöksentekoon ja palveluiden suuntaamiseen

Huono-osaisuuden vähentäminen ja osallisuuden edistäminen edellyttävät esimerkiksi tulevaisuuden sote-keskuksilta mitattua tietoa hyvinvoinnin erilaisista katvealueista, jotta palveluita voi suunnata sinne, missä niitä kipeimmin tarvitaan. Karttasivusto palvelee alueita päätöksenteossa sekä esimerkiksi hanketoimijoita, tutkijoita ja mediaa hyödyllisen datan keruussa ja uuden näkökulman tarjoamisessa tilastotietoihin.

Palvelun käyttö on maksutonta, ja se on kehitetty Sosiaalisen osallisuuden edistämisen koordinaatiohanke – Sokran Diakin osahankkeessa. Sokra-koordinaatiota rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Karttasivustoon valitut huono-osaisuusindikaattorit perustuvat Sotkanet.fi -palvelusta löytyviin tilastotietoihin.

>> Huono-osaisuus Suomessa karttapalvelu: https://www.diak.fi/eriarvoisuus

>> Lue lisää karttasivustosta myös Diakin sivuilta