Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 14.12.2022

Elintarvikeala on kasvu- ja uusiutumishakuinen toimintaympäristön myllerryksessä

Elintarvikealan yritykset ovat kasvuhakuisia ja hakevat uudistumista monin eri tavoin. Myös uusia elintarvikeyrityksiä on perustettu aktiivisesti. Elintarvikealan pk-yritysten lähiajan suhdannenäkymät jäävät vuoden takaista heikommiksi, mutta ovat vertailualoja myönteisemmät. Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia elintarvikealan yritykset ovat kokeneet muita pk-yrityksiä enemmän.

Elintarviketeollisuudessa työskentelee yli 34 000 henkilöä kokoaikaisesti noin 1 850 yrityksessä eri puolella maata. Joka kolmas elintarviketeollisuuden yritys on leipomoalan toimija. Viime vuosina uusia yrityksiä on vuosittain perustettu noin 250. Elintarviketeollisuus on vakaa työllistäjä talouden eri tilanteissa. Osaavan työvoiman saatavuudessa on alkanut näkyä aiempaa enemmän haasteita.

Tiedot perustuvat Elintarvikeala - muutosjoustavaa verkostotaloutta -toimialaraporttiin ja Elintarvikealan valmistusta koskevaan pk-yritysbarometriin, jotka työ- ja elinkeinoministeriö on julkaissut 13.12.2022.

Kasvunälkäinen elintarviketeollisuus on aktiviinen investoija

Pk-elintarvikeyritykset ovat edelleen kasvuhaluisia, mikä käy ilmi elintarvikkeiden valmistuksen toimialabarometristä. Voimakkaasti kasvuhakuiseksi ilmoittautui 33 prosenttia ja mahdollisuuksien mukaan kasvua haki 35 prosenttia elintarvikeyrityksistä, kun edellisvuonna yhteenlaskettu osuus oli 54 prosenttia.

Elintarvikeyritykset uskovat kustannusten nousevan sekä kannattavuuden heikkenevän omien tuotteiden hintojen noususta huolimatta. Elintarvikeala on matalien marginaalien liiketoimintaa, johon kohdistuu kaupan ja kuluttajien puolelta hintapainetta. Erot samankin toimialan yritysten kannattavuudessa voivat olla suuria. Elintarvikealan pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat kuitenkin melko positiivisia, mutta viime vuotta heikompia.

Asiakasymmärrys ja uudistuminen korostuvat kiihtyvästi muuttuvassa ja trendien värittämässä liiketoimintaympäristössä. Elintarvikealan uusiutuminen tapahtuu erityisesti investointien sekä uusien tuotteiden ja palveluiden lanseeraamisen kautta. Elintarviketeollisuudessa onkin viime vuosina investoitu mittavasti. Myös tälle vuodelle on ennakoitu merkittäviä investointeja. Digitaalisuuden tarjoamat mahdollisuudet auttavat elintarvikeyrityksiä yrityskuvan vahvistamisessa ja asiakasryhmien tavoittamisessa. Ruokahävikin vähentäminen ja energiaratkaisut koskevat koko ruokajärjestelmää.

Elintarvikealan pk-yrityksistä 65 prosenttia arvioi Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan vaikuttaneen kielteisesti liiketoimintaan. Vaikutukset näkyvät erityisesti kasvavina tuotantokustannuksina sekä logistiikassa ja kulutuskysynnän muutoksina. Kustannusten nousu koskettaa koko globaalia ruokajärjestelmää. Poikkeuksellisen korkean inflaation takia ostovoiman supistuminen ja nousseet tuotantokustannukset painottavat kustannuskilpailukyvyn parantamista elintarviketeollisuudessa.

Toimialapalvelu on työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijatoiminto, joka kokoaa, analysoi ja välittää tietoa yritysten toimintaympäristöstä ja toimialojen kehityksestä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, Suomen Yrittäjät sekä Finnvera Oyj teettävät Taloustutkimuksella pk-yritysbarometrin, johon toimialakohtaiset pk-barometrit perustuvat. Kyselyyn kesä-heinäkuussa 2022 vastasi hieman yli 100 elintarvikealan pk-yritystä. 

Elintarvikealan toimialaraportti

Pk-yritysbarometri (elintarvikkeet)

Elintarvikealan infograafit ja avainluvut