Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 11.12.2020

Hyvinvointia työstä 2030-luvulla: skenaarioita suomalaisen työelämän kehityksestä

Työterveyslaitos julkaisi 30.11.2020 Hyvinvointia työstä 2030-luvulla -raportin, jolla tarkastellaan työn ja työelämän kehitystä. Julkaisuun ja materiaaleihin pääsee tutustumaan Työterveyslaitoksen sivuilta tästä linkistä. Raportti pureutuu tarkemmin neljään ilmiöön 1) ajattelun ja toimintatapojen muutokset 2) teknologinen muutos 3) ikääntyvä ja monimuotoistuva väestö ja 4) ilmastonmuutos. 

Ajattelun ja toimintatapojen muutokset

Ajattelun ja toimintatapojen muutokseen liittyvät ylitsepursuavuus, päivittämisen tarve, ennakoimattomuus, vaihtelevuus ja sidoksisuus.

  • Kaiken - työn, vapaa-ajan sekä kodin - merkitys on tutkimusten mukaan kasvanut ihmisten elämässä. Tämä aiheuttaa elämän ylikuumenemista ja mahdollisesti lisää uupumusta, ylikierroksilla käymistä ja vähentää työssäjaksamista.
  • Yhä useampi kokee osaamisen päivittämisen tärkeäksi ja sitä myös mahdollistetaan yhä useamman työtehtävän ja työnantajan toimesta. Tämä on enimmäkseen hyvä asia, mutta voi johtaa myös riittämättömyyden tunteeseen ja kehittymisen pakkoon.

Teknologinen muutos ja työ

Raportissa keskityttiin erityisesti digitalisaatioon ja sen muokkaamaan työhön. Tarkempaan tarkasteluun nostettiin neljä teemaa: koneoppiminen ja tekoäly, esineiden internet (IOT), lisätty todellisuus ja virtuaalitodellisuus (AR & VR) sekä alustatalous.

  • Teknologia korvaa yhä useampia rutiininomaisia työtehtäviä, nykyään myös koulutetun väestön töitä. Kuitenkin se synnyttää myös uutta työtä, esimerkiksi erilaisia ei-teknologisia innovaatioita.
  • Luovuus, sosiaalinen älykkyys ja muut metataidot korostuvat ja ovat tulevaisuuden työntekijöiden paras turva ja voimavara.
  • Yhä useammasta, liki kaikesta, ihmisen työssä ja arjessa tekemästä jää digitaalinen jalanjälki. Tämä on sekä suuri uhka että mahdollisuus (tietoturva, tietosuoja, big data, toiminnan kehittäminen).

Ikääntyvä ja monimuotoistuva työväestö

Väestö ikääntyy ja monimuotoistuu. Jatkossa nuoria työntekijöitä on työpaikoilla vähemmän, heistä saatetaan jopa kilpailla. Ikääntyvä työntekijäkunta aiheuttaa haasteita esimerkiksi työkyvyn ylläpitämiselle. Maahanmuuton myötä kulttuuris-etninen monimuotoisuus myös työpaikoilla lisääntyy.

  • Huolta aiheuttaa maahanmuuttajataustaisten matala työllisyysaste. Sen nosto vaatii kielikoulutusta, ammattitaidon päivittämistä ja toisaalta työnantajien kouluttamista monimuotoisuuden johtamisesta.
  • Hoivavastuu kasaantuu erityisesti +45-vuotiaille naisille. Heillä on monesti huolehdittavina omat, ikääntyvät vanhemmat sekä nykyään, kun lapset saadaan yhä vanhempina, myös omat lapset. Kasvava vastuu voi vaikuttaa työssäjaksamiseen.

Ilmastonmuutos ja työ

Ilmastonmuutos on monitahoinen ilmiö, joka vaikuttaa jollain tapaa jokaisen työhön. Vaikutukset voivat olla suoria - esimerkiksi säätila - tai varautumisen aiheuttamia - esim. vihreän talouden edistäminen.

  • Varautumisvaikutukset tulevat luultavasti alkuun olemaan suoria vaikutuksia suurempia. Työorganisaatioilta vaaditaan laajaa uudistamista tilojen, tuote- ja palveluprosessien, työhyvinvoinnin, turvallisuuden ja työntekijöiden terveyden suhteen.