Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 08.08.2019

Kymenlaakson biotalouden tiekartta 2025

Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa on julkaistu Kymenlaakson biotalouden tiekartta. Kymenlaaksossa on vahva tahtotila saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2040 mennessä. Tätä tavoitetta edistetään vahvasti maakunnan strategiatyön kautta. Biotalouden tiekartan 2025 laatiminen on osana tätä työtä, ja tiekartan pohjana on ollut niin Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian (Research and Innovation Strategy for Smart Specialisation, RIS3) jalkauttamisen aikana tehdyt yrityshaastattelut, laaja-alaiset eri toimijaryhmien (ml. julkinen sektori) kanssa käydyt keskustelut kuin Hiilineutraali Kymenlaakso 2040 -työpajojen tulokset.

Lue lisää tiekartasta.