Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 30.05.2022

Kymenlaakson elintarviketeollisuuden näkymät enimmäkseen positiivisia

Kymenlaakson elintarviketeollisuuden toimialakartoitus on julkaistu

Kymenlaaksossa on syksystä 2020 alkaen kartoitettu yritysten osaamis- ja rekrytointitarpeita sekä tulevaisuusnäkymiä toimialoittain. Yrityshaastattelut tehdään ennakointiverkostossamme yhteistyössä ELY-keskuksen, TE-toimiston ja alueen oppilaitosten kanssa. Tänä keväänä Kymenlaakson kartoitettavaksi alaksi valittiin elintarviketeollisuus. Toimialahaastattelujen tulosantiin pääsee tutustumaan verkkosivujemme toimialaosiossa, jossa on nähtävillä elintarviketeollisuuden tulosten lisäksi myös muut kymmenen valmistunutta toimialakartoitusraporttia.

Kymenlaaksossa haastateltiin maalis-huhtikuussa 23 elintarviketeollisuudessa (toimialaluokat C10 Elintarvikkeiden valmistus ja C11 Juomien valmistus) toimivaa yritystä. Tulokset julkaistiin ja niitä jatkojalostettiin toukokuisessa toimialatyöpajassa.

Yritysten nykyhenkilöstön osaamistarpeista esiin nousivat erityisesti yritysten tuotteiden ja palveluiden tuotantoon sekä tietotekniikkaan liittyvät tarpeet ja niistä toivottiinkin lisäkoulutusta. Myös markkinointi- ja myyntitaidot, talousasiat, johtaminen, työhyvinvointi, yleiset työelämävalmiudet ja asiakaspalvelutaidot saivat useita mainintoja. Kiinnostavana ilmiönä kartoituksessa havaittiin moniosaajuuden vaade, joka tuli ilmi jopa yrityksissä käytössä olevissa ammattinimikkeissä.

Kartoitetuissa yrityksissä oli kohdattu melko paljon rekrytointihaasteita, vain muutamat yritykset olivat niiltä välttyneet. Yleisimmät haasteet rekrytoinneissa liittyivät riittämättömään koulutukseen ja työkokemukseen sekä työnhakijoiden osaamistasoon. Yritysten tulevaisuusnäkymät olivat yllättävänkin valoisia. Monella oli kasvusuunnitelmia ja rekrytointitarpeita ja myös toimialan suhdanteen arvioitiin olevan vuoden kuluttua positiivinen. Useampi yritys kuitenkin kertoi epävakaan maailmantilanteen, inflaation sekä raaka-aineiden ja tuontituotteiden saatavuuden luovan varjoa positiiviselle suhdanne-ennakoinnille.

Kartoitustulokset esiteltiin toimialatyöpajassa, jossa osallistujien oli mahdollista antaa myös jatkotoimenpideideoita. Ratkaisuehdotuksia tulikin useita. Oppilaitosten ja yrityselämän välistä yhteistyötä tulisi lisätä ja tiivistää; oppilaitoksille tulisi vinkata aidosti alan kehittämisestä ja yhteistyöstä kiinnostuneiden yritysten yhteystietoja, opettajille ja opoille voisi järjestää omia "TET-jaksoja", joilla alaa tehtäisiin tutummaksi, koulutusten tulisi olla joustavampia ja aidosti yritysten tarpeista lähteviä ja opiskelijoiden työelämäjaksoihin tulisi panostaa enemmän. Myös alan korkeakoulupaikkojen lisääminen alueelle, väyläopintojen vahvistaminen ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden houkutteleminen alalle nähtiin ratkaisuina. Alan kerrottiin kaipaavan myös näkyvyyttä ja elintarviketeollisuuden imagoa – merkittävyyttä, vireyttä ja mahdollisuuksia – voisi korostaa esimerkiksi viestintäkampanjan kautta.

Tulokset: https://ennakointi.kymenlaakso.fi/toimialat