Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 26.10.2020

Kymenlaakson TKI-panostukset nousuun luovalla yhteistyöllä

Koronaviruspandemia on aiheuttanut ahdinkoa luovien alojen toimijoille ja kysyntä on heikentynyt myös palvelualoilla ja teollisuudessa. Luovuudella ja luovien alojen tuotteiden ja palveluiden hyödyntämisellä voidaan lisätä yrityskentän innovatiivisuutta ja kilpailukykyä, mikä on nyt tärkeämpää kuin koskaan.

Kasvua voidaan saavuttaa erityisesti lisäämällä yhteistyötä luovien alojen ja perinteisten teollisten ja palvelualojen yhdyspinnoilla. Luovan talouden alueellisen ekosysteemin kehittämiseksi tarvitaan toimijoiden yhteinen tahtotila; visio tulevaisuuteen. Luotu visio energisoi alueen älykkään erikoistumisen strategian päivitystä ja auttaa kasvattamaan yritysten aineettoman pääoman arvoa.

Kymenlaakson Liiton tuella käynnistetty Luova areena –verkosto tähtää yhteistyömahdollisuuksien tunnistamiseen ja dialogiin luovan talouden toimijoiden ja sidosryhmien välillä (ks. https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/luova-areena/) ja täten edistää alueellisten toimijoiden keskuudesta nousevan luovan talouden vision muodostumista. Dialogia on edistetty tiiviissä yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen koordinoiman Kaakkois-Suomen luovien alojen verkoston kanssa.

Tulevien kehittämistoimien tehokas kohdentaminen alueellisen luovan talouden ekosysteemin tukemiseksi vaatii nykytilan hyvää tuntemusta. Siksi Luova areena –työskentelyn osana on selvitetty alueellisia haasteita ja mahdollisuuksia liittyen luovan talouden eri osa-alueisiin. Tunnistettuja haasteita ovat mm. kulttuuritoimijoiden puutteellinen liiketoimintaosaaminen ja hankaluudet lisäarvopotentiaalin tunnistamisessa, luovan sisällöntuotannon kaupallistamisen haasteet, yhteistyön ongelmat luovien palveluiden lisäarvon määrittelyssä yhdessä asiakastoimialan toimijoiden kanssa sekä rohkean business-vainun puuttuminen luovien alustojen ja ympäristöjen lanseeraamiseksi. Mahdollisuuksia puolestaan liittyy alueellisten erityispiirteiden tunnistamiseen, teknologian hyödyntämiseen elämysteollisuudessa ja luovien sisältöjen tuottamiseen toimialojen yhdyspinnoilla, uusien design-palveluiden kehittämiseen sekä hyötypeleihin. Tarkempiin tuloksiin sekä aihioihin tulevien kehittämistoimien suuntaamisesta voit tutustua tarkemmin julkaisusta: https://publications.waset.org/10011484/pdf.

Käy myös kuuntelemassa Luova areena podcast: “Toisin ajattelun hetki”: https://soundcloud.com/luova-areena.

Kirjoittajat:
Melina Maunula, Ari Lindeman, Jani Kiviranta ja Ronja Pölkki
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
www.xamk.fi/luovat-alat