Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 08.06.2023

Kymenlaakson tulevaisuusteesit kevään Tulevaisuusverstaasta

Millaisia näkemyksiä tulevaisuusverstaan 93 osallistujaa tuottivat yhteiseen käyttöön? Miten kestävyyden kolme eri ulottuvuutta tulisi huomioida maakunnassa tulevaisuudessa? Millaiselle osaamiselle on kysyntää vuonna 2033? 

Valintojen aika: tulevaisuus voimavaraksi – Kymenlaakson tulevaisuusverstas 2023 -tapahtuman tuloksista löytyvät vastaukset näihin kysymyksiin. 

Tulevaisuusverstaassa käsiteltiin menestyvän maakunnan ominaisuuksia kolmen eri kestävän kehityksen ulottuvuuden eli ekologisen, sosiaalisen ja taloudellisen näkökulman kautta.  

Osallistujat sekä Kouvolassa että Haminassa työstivät osallistavassa verstastyöskentelyssä yksilöinä ja ryhmissä tulevaisuustehtäviä. He keräsivät signaaleja yksilön omien havaintojen kautta, pohtivat muutosta organisaatiotasolla sekä maakunnan edellytyksiä toimintaympäristönä. Näistä koostuu yhdessä kuva kokonaiskestävästi menestyksekkäästä Kymenlaaksosta. 

Uutta Kymenlaakson tulevaisuusverstaiden jatkumossa on nostaa kestävyysajattelu näin keskeiseksi näkökulmaksi. Verstastyöskentelyn menetelmä kannustaa kolmikantaa edustavia ja eri taustoista tulevia ihmisiä tarttumaan yhteiseen haasteeseen ja hahmottelemaan tavoitteita sekä ratkaisuja, joilla voidaan vaikuttaa aidosti päätöksentekoon, vieden ennakointitieto käytäntöön. 

Lue täältä lisää XAMKin sivuilta.