Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 24.04.2023

Maistiaisia TEM:in työvoima- ja osaamistarpeiden ennakoinnin uutiskirjeestä (2/2023)

Valtioneuvosto kehittää yhteistä ennakointia

Valtioneuvostossa on toiminut eri ministeriöiden jäsenistä koostuva ennakointityöryhmä jo usean vuoden ajan. Ryhmää johdetaan valtioneuvoston kansliasta. Mennyt hallituskausi oli työryhmälle hyvin työteliäs, koska eduskunnalle annettu Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko (osa I) valmisteltiin ensimmäistä kertaa kokonaan virkamiestyönä ennakointityöryhmän koordinoimana, Valtioneuvoston kanslian johdolla.
Uusi toimintatapa tuotti hyvän tuloksen, sillä eduskunta totesi helmikuussa 2023 selonteosta antamassaan mietinnössä, että tulevaisuusselontekoprosessi on ollut laaja, osallistava ja menetelmällisesti laadukas ja se otti hyvin huomioon edellisen eduskunnan tulevaisuusmietinnön lausumat. Edellinen eduskunta edellytti muun muassa sitä, että selonteon valmistelu kiinnitetään paremmin ministeriöiden yhteiseen ja jatkuvaan ennakointiin. Helmikuun mietinnössään eduskunta edellyttää mm. sitä, että lainsäädännössä huomioidaan paremmin seuraavat sukupolvet ja että valtioneuvosto kehittää päätöksentekijöiden tulevaisuusvalmiuksia. Eduskunta on antanut tulevaisuusselontekoa koskevia mietintöjä jo vuodesta 1993.

Jotpan tuleva Osaamistarvekompassi näyttää osaamisen kehittämisen suuntaa

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa) kehittää vuosina 2022-2024 osaamisen ennakointitiedon tietopalvelun. Palvelun rakentamiseen on saatu rahoitusta EU:n elpymisvälineestä (RRF). Osaamistarvekompassi.fi -palvelun ensimmäinen versio avataan vuoden 2023 loppuun mennessä. Palvelu tarjoaa tietoa työelämän osaamisen tilannekuvasta. Jotpan strategisena tavoitteena on hyödyntää dataa myös osaamispalveluiden rahoitusta ennakoituihin osaamistarpeisiin kohdentamalla.
Julkisen tietopalvelun tieto tuotetaan analysoimalla ja yhdistelemällä saatavilla olevaa dataa tietoalustalla sekä tilastollisen laskennan että edistyneen analytiikan keinoin. Ensimmäinen valmistuva sisältökokonaisuus keskittyy ammattisiirtymien analyysiin, jolla havainnollistetaan työvoiman ammatillisia siirtymiä alalta toiselle. Seuraavassa vaiheessa ammattialoihin kytketään myös ennakointitieto ammattialojen ennakoiduista osaamistarpeista. Tietoalustan ja tietopalvelun kehittäminen edellyttää toimiala-, ammattiala- koulutus- ja osaamisluokittelujen harmonisointia sekä yhteistyön vahvistamista eri hallinnonalojen ja muiden ennakointitiedon tuottajien välillä myös eri aikavälejä koskevan tiedon suhteen. Tiedon muotoilu asiakaslähtöisesti helppokäyttöiseksi ja kiinnostavaksi on tärkeä osa palvelun kehittämistä.

Ammattibarometri uudistuu – luvassa entistä laajempi tietopaketti lähitulevaisuuden työvoima- ja osaamistarpeista

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisee loppuvuodes-ta 2023 ensimmäisen Työvoimabarometrin, joka kokoaa sekä ammatti- että toimialakohtaista tietoa työvoima- ja osaamistarpeista. Aiemmin tietoa työvoimatarpeista on julkaistu Ammattibarometrissä, jonka nimi muuttuu uudistuksen myötä. Tavoitteena on tuottaa nykyistä parempi tilannekuva työmarkkinoista alueilla ja koko Suomessa.

Valtakunnallisessa alue-ennakoinnin seminaarissa 1.-2.6. Mikkelissä teemana tulevaisuuden osaaminen

”Lämpimästi tervetuloa valtakunnalliseen alue-ennakointiseminaarin 1.-2.6. Mikkeliin, lähdetään yhteiselle tutkimusmatkalle osaamisen tulevaisuuteen! Vuosittain järjestettävä alue-ennakoinnin seminaari kokoaa yhteen kaikki aluekehityksestä ja tulevaisuudesta kiinnostuneet. Tapahtuma järjestetään kesän alussa Etelä-Savossa, Mikkelissä sekä virtuaalitoteutuksena.” toivottaa Etelä-Savon maakunta.

Mikäli haluat lukea TEMin uutiskirjeen kokonaan ja saada jatkossa sen suoraan sähköpostilaatikkoosi, tilaa se täältä!