Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 30.09.2022

MDI:n Väestöennuste 2022 - Vain maahanmuutto voi merkittävästi vahvistaa Suomen työikäisen väestön kehitystä

Tänään 30.9.2022 julkaistun Väestöennuste 2022:n mukaan Suomen väestö vähenee, vanhenee, keskittyy ja kansainvälistyy. Ilmiöt ja tapahtumat sekä alueiden ja kuntien teot vaikuttavat suuresti tulevaan väestönkehitykseen.

Kaupungistuminen jatkuu, perinteisen kasvukolmion merkitys vahvistuu entisestään ja alueelliset erot kasvavat. Korona-ajan muuttoliike on kuitenkin lieventänyt monien kuntien ja alueiden muuttotappiota. Työikäinen väestö vähenee useimmissa kunnissa vuosien 2021–2040 aikana. Työperustaista maahanmuuttoa tarvitaan kasvattamaan työikäisen väestön määrää, niin koko maan kuntien kuin hyvinvointialueidenkin näkökulmasta. Suurten kaupunkiseutujen ulkopuolella väestö supistuu vaihtelevalla voimakkuudella. Etenkin maaseutukunnissa ja seutukaupungeissa väestö uhkaa vähentyä voimakkaasti, huolimatta pandemia-aikana tasoittuneesta muuttoliikkeestä.

MDI:n väestöennusteeseen on laskettu väestönkehityksen perusura vuoteen 2040 saakka perustuen vuosien 2015–2021 kehitykseen. Lisäksi on kuvattu kolme vaihtoehtoista skenaariota: kaupungistuva, hajautuva ja uutena skenaariona kansainvälistyvä Suomi, jossa arvioidaan väestönkehitystä, mikäli ulkomailta tuleva muuttovoitto saavuttaisi Ruotsin tason vuoteen 2040 mennessä. Oheisessa kuvassa esimerkkinä Kouvolan kehitys eri skenaarioiden valossa.

Lue lisää aiheesta MDI:n sivuilta.