Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 13.12.2018

Miltä kaupunkien Suomi näyttää vuonna 2039?

Kaupunkikehitystä hahmotetaan usein tiiviinä rakentamisena, väestökeskittyminä tai seudullisena muuttovoittona. Muutosprosessien ymmärtäminen on ilmiasujen tarkastelun rinnalla kuitenkin välttämätöntä, mikäli kaupungistumiseen halutaan vaikuttaa. Demos - ajatushautomon uudessa julkaisussa kuvataan kaupunkikehityksen muutosvoimia ja esitellään neljä skenaariota Suomen kaupungistumisen tulevaisuudesta.

6 merkittävää muutosvoimaa kaupungistumisen taustalla:

Muuttuva työelämä: ”Kaupungin väestötiheyden kaksinkertaistuminen lisää tuottavuutta keskimäärin 5 %.”

Maahanmuutto: ”Yli 50 % Piilaakson korkean osaamisen ammattilaisista on syntynyt muualla kuin Yhdysvalloissa.”

Infrainvestoinnit: ”Liikenne ja tietoliikenne nivoutuvat yhä enemmän toisiinsa.”

Kiinteistömarkkinat: ”Ulkomaisten sijoitusten osuus Suomen kiinteistömarkkinoista vuonna 2018 on 73 %.”

Asumisen preferenssit”Vuonna 2039 menestyviä suomalaiskaupunkeja yhdistää se, että ne ovat satsanneet muita määrätietoisemmin elinympäristön laatuun ja palvelujen saavutettavuuteen."

Kaupunkiattraktiot: ”Kaupunkien kiehtovuudessa keskeistä on toisilleen tuntemattomien ihmisten jakama tila. Julkisessa tilassa liikkuva kaupunkilainen suhteutuu jatkuvasti suurempaan väkijoukkoon: kaupungeissa on mahdollisuus myös kadota toisten ihmisten sekaan.”

Demos: Kaupungistumisen käännöskohdat – skenaarioita Suomen kaupungistumisen tulevaisuudesta 2039