Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 12.12.2019

Osaavan työvoiman varmistaminen Kymenlaaksossa: Millenniaali-työnhakijan näkökulma esiin palvelumuotoilun avulla.

Kati Viljakaisen palvelumuotoiluun liittyvä YAMK-opinnäytetyö on julkistettu. Etiäinen koulutustarpeiden ennakointihanke edusti opinnäytetyön tilaajaa.

Avainsanoja ovat paitsi millenniaalisukupolvi, myös arvonluonti ja palvelumuotoilu. Maailman työmarkkinat ovat viiden vuoden päästä puoleksi millenniaalien hallussa.  On hyvä lisätä ymmärrystä tästä ”kohderyhmästä”, joka on monessa suhteessa ratkaisijan paikalla nyt ja tulevaisuudessa.

Keskeinen ajatus on nähdä potentiaalinen opiskelija, tai työnhakija tai jo opiskeleva tai työtä tekevä asiakkaana, jolle on luotava arvoa. Tämä avaa aivan uuden näkökulman ja mahdollisuuden osaavan työvoiman rekrytointiin Kymenlaaksossa ja muualla. Yhteinen tavoite pitäisi olla nyt luoda ymmärrystä millenniaalisukupolvesta niiden yhteiskunnallisen painoarvon ja ratkaisijan paikalla olemisen vuoksi (unohtamatta kuitenkaan tässä innostuksessa muita sukupolvia!). Arvonluonti taas ei onnistu yhden toimijan, oppilaitoksen tai työnantajan toimesta pelkästään vaan on yhteistoiminnan tulos, jossa palvelumuotoilunkin menetelmin päästään pitkälle. Millenniaalisukupolvi ei tule  työpaikkaan välttämättä pelkästään työn vuoksi, kuten ehkä edelliset sukupolvet, vaan elämänkokonaisuuden, joka voi toisella tarkoittaa perheen kasvattamisen mahdollisuuksia, toisella harrastuksia, kolmannella uralla etenemistä.

Lue lisää täältä.