Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 16.01.2020

Pk-toimialabarometri : Liikunta ja terveysala

Pk-yritysten lähiajan suhdanneodotukset ovat heikentyneet kevään 2019 tilanteesta. Yleisiä suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku on +10, kun se keväällä oli +14. Liikunta-alaa edustavien pk-yritysten yleiset suhdannenäkymät (+27) ovat koko maata ja vertailutoimialoja selvästi paremmat, terveysalalla (+6) ne ovat puolestaan heikommat. Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat saldoluvun (+10) perusteella hieman heikommat kuin keväällä 2019 (+12).

Terveysalalla on eniten pk-yrityksiä, jotka pyrkivät säilyttämään asemansa (37 %). Liikunta-alalla on puolestaan eniten pk-yrityksiä, jotka pyrkivät kasvamaan mahdollisuuksien mukaan (38 %). Liikunta-alalla yrityksensä toiminnan loppumista ennakoi koko maan tapaan 4 % alan vastanneista. Terveysalalla luku on 2 %. Koko maan ja terveys- ja liikunta-alojen pk-yritykset näkevät eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä.

Terveysalalla pahimmat ulkopuoliset kehittämisen esteet ovat yleinen suhdannetilanne/taloustilanne ja yritystoiminnan sääntely. Liikunta-alalla puolestaan kilpailutilanne koetaan pahimmaksi kehittämisesteeksi. Terveysalaa edustavissa pk-yrityksissä vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla on vajaalla kolmasosalla, joista suoraa palvelujen vientiä on joka viidennellä ja suoraa tavaroiden vientiä lähes puolella. Liikunta-alalla vientiä tai liiketoimintaa ulkomailla on joka neljännellä. Sekä suoraa palvelujen että tavaroiden vientiä on näistä noin kahdella viidestä.

Pk-toimialaraportti: liikunta ja terveysala