Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 10.03.2022

TEM toimialaraportti: Sote-uudistus tuo suuria muutoksia sekä henkilöstölle että yrityksille

Sote-toimiala elää kansallisten uudistusten ja kansainvälisten muutostrendien keskellä. Sote-uudistus vaikuttaa alan henkilöstöön ja yrityskenttään. Lisäksi muut muutokset, kuten lainsäädännöllä ohjattavat henkilöstömitoitukset, vaikuttavat alan kasvaviin henkilöstötarpeisiin esimerkiksi ikäihmisten ympärivuorokautisessa hoivassa. Samanaikaisesti monia sote-ammatteja, kuten sosiaalityöntekijöitä ja sairaanhoitajia, koettelee laaja työvoimapula. Yritykset työllistävät jo yli 90 000 henkilöä, mikä vastaa noin 22 %:n osuutta sote-alan kaikista työllisistä.

 

Tämä selviää 10.3.2022 julkistetusta sosiaali- ja terveyspalvelualan työvoimaa ja yrityskenttää tarkastelevasta TEM:n toimialapalvelun teemaraportista.

Sote-toimialan uudistuksilla on vaikutusta myös sote-palvelualan yritysten markkinoihin. Väestörakenteen muutos ja julkisen talouden kantokyky vaikuttavat kykyyn järjestää näitä palveluja. Samanaikaisesti kehittyvä teknologia ja koronapandemian vauhdittama etäteknologian hyödyntäminen muuttavat palvelukanavia ja työntekemisen tapoja.

 Monissa sote-ammateissa on laaja työvoimapula

Samanaikaisesti monia sote-ammatteja koskee laaja työvoimapula. Tilanne on huolestuttava, sillä kyse on työllisyyden näkökulmasta tarkasteltuna Suomen suurimmasta toimialasta ja kriittisistä hyvinvointivaltion palveluista. Arviot määrällisistä työvoimavajeista ovat myös suuria, esimerkiksi sairaanhoitajien kohdalla. Kattavan kokonaiskuvan muodostamista vaikeuttavat kuitenkin puutteet tietoaineistoissa ja eroavaisuudet tilastointitavoissa.

 Yritysten rooli työllistäjinä ja palvelujärjestelmän välttämättömänä osana tulisi tunnistaa paremmin

Sote-palvelualan yritysten määrä on pysynyt samalla tasolla viime vuosina. Vuonna 2020 sote-palvelualan yrityksiä oli yhteensä noin 18 000. Alan yritysten liikevaihto on myös kasvanut, erityisesti suurimmissa yrityksissä. Henkilöstömäärän lisäys on myös ollut yrityksissä merkittävää, sote-palvelualan yritykset työllistävätkin jo yli 90 000 henkilöä. Julkinen sektori on sote-palvelualan suurin työllistäjä, mutta yritysten osuus on jo noin 22 prosenttia. On selvää, että tulevassa sote-palvelujärjestelmässä tarvitaan myös yksityisen sektorin työpanosta ja osaamista.

 Tärkeää olisi varmistaa markkinoilla tilaa erikokoisille yrityksille ja uusille innovaatioille

Erittäin tärkeää olisi varmistaa, että erikokoiset yritykset ja uudet innovaatiot ja niiden käyttöönotto saisivat tilaa markkinoilla, sillä sote-palvelujen kysyntä kasvaa tulevaisuudessa. Tästä kysynnästä osa kohdistuu yksityiseen sektoriin. Uusista sekä teknologiaan perustuvista että palveluinnovaatioista voi myös kasvaa vientituotteita.

 

Sosiaali- ja terveyspalvelualan toimialaraportti 2022