Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 09.06.2023

Toimialakartoituksista uutta tietoa toimialojen näkymistä Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa

Kaakkois-Suomessa tunnistetaan työnantajien ja yrittäjien osaamis- ja koulutustarpeita systemaattisilla toimialakohtaisilla selvityksillä. Kartoituksia on tehty tähän mennessä jo 16 kappaletta. Kartoitusten tavoitteena on kartoittaa yritysten tilannetta, tulevaisuusnäkymiä sekä osaamis- ja rekrytointitarpeita ja -haasteita.

Keväällä 2023 Kymenlaaksossa kartoitettiin prosessiteollisuuden ala ja Etelä-Karjalassa ICT-ala.

Poikkileikkaavina teemoina yrityshaastatteluissa kysyttiin tänä keväänä lisäksi yritysten näkemyksiä ja mahdollisia tarpeita ekologiseen kestävään kehitykseen, digitalisaatioon ja huoltovarmuuteen liittyen. Kartoitukset toteutti Kaakkois-Suomen ELY-keskus tiiviissä yhteistyössä TE-palvelujen ja alueen oppilaitosten kanssa.

Prosessiteollisuuden toimialakartoituksessa haastateltiin 17 alan yritystä Kymenlaakson alueella. ICT-alan kartoitukseen mukaan saatiin yhdeksän eteläkarjalaista ICT-alan yritystä. Toimialakartoitusraportteihin ja tarkempiin tuloksiin pääsee tutustumaan Kymenlaakso ennakoi -sivuston toimialaosiossa.

Tulosten lisäksi prosessiin kuuluu tärkeänä osana ratkaisukeskeiset työpajat, joissa tunnistetaan vuorovaikutteisesti toimialojen vahvuuksia ja mahdollisuuksia, uhkia sekä heikkouksia ja lisäksi pohditaan tulosten pohjalta ratkaisuehdotuksia ja jatkotoimenpiteitä.

Prosessiteollisuuden toimialatyöpaja järjestettiin 30.5. ja ICT-alan 8.6. Työpajoissa esiin nousseet ajatukset on koottu linkin takaa löytyvien diaesitysten loppuun.