Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 16.01.2020

Toimialaraportti: Sote-palveluiden liikevaihto kasvaa mutta muutokset haastavat yrityksiä

Sosiaali- ja terveystoimialan toimintaympäristö on muutoksessa. Kansalliset ja globaalit muutokset luovat epävarmuutta, mikä voi vaikeuttaa yritysten liiketoiminnan suunnittelua ja kehittämistä. Yritykset ovat kuitenkin merkittävässä roolissa palveluiden tuottajina, ja epävarmuus saattaa hidastaa innovaatioiden ja vaikuttavampien palvelujen kehittämistä. Toisaalta haasteet ovat myös mahdollisuus kehittää yhä laadukkaampia palveluja ja edistää niiden vientiä.

Näin arvioidaan sosiaali- ja terveyspalveluiden toimialaraportissa, joka julkaistiin Helsingissä 15.1.2020. Sote-palveluilla tarkoitetaan terveyspalveluja ja sosiaalihuollon palveluja. Sote-palvelujen rajapinnoilla on myös yhä enemmän aloja, jotka kytkeytyvät sote-palveluihin.

Alan yritysten liikevaihto on kasvanut

Sote-palvelualan yritysten määrä on laskenut vuodesta 2017 yhteensä noin 200 yrityksellä. Vuonna 2018 sote-palvelualan yrityksiä oli reilut 18 000, joista suurin osa on terveyspalvelualan yrityksiä. Alan yritysten henkilöstömäärä on kasvanut ja oli lähes 80 000 vuonna 2018.

Alan yritysten liikevaihto on kasvanut mikroyrityksiä lukuun ottamatta. Sote-palveluala on luonteeltaan pienyrittäjyyttä. Erikokoisten yritysten olemassaolo tukee palveluiden uudistumista ja on tärkeää, että kaikenkokoiset yritykset voivat toimia markkinoilla ja pyrkiä kasvuun. Myös sote-palvelualan osaajista käydään yhä kiristyvää kilpailua.

Muutokset tarjoavat mahdollisuuksia yrityksille

Sote-uudistuksen lisäksi palveluihin vaikuttavat useat kansalliset ja globaalit muutosvoimat. Näitä ovat muun muassa väestön ikääntyminen, kuntien heikentynyt rahoitustilanne, työvoiman saatavuuden haasteet sekä teknologian monet mahdollisuudet.

Muutosvoimat ovat pitkälti itsenäisiä, mutta sote-uudistuksen valmistuminen antaisi paremmat mahdollisuudet hyötyä niistä. Oleellista on, että palveluiden ja teknologian kehittäminen ja käytäntöön soveltaminen luovat mahdollisuuksia suomalaisen alan osaamisen viennille. Kehittämistä ja kasvua tukeva ilmapiiri antaa mahdollisuuden houkutella osaajia Suomeen.

Toimialaraportti: Sosiaali- ja terveyspalvelut