Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 09.06.2022

Toimialojen tulevaisuuden näkymissä epävarmuutta

Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi 8.6. kuuden toimialan tilannekuvat ja tulevaisuuden näkymät. Toimialojen näkymiä tarkasteltiin seuraavilta aloilta: elintarvikeala, kaivosteollisuus, luonnontuotteet, matkailu, sosiaali- ja terveysala sekä uusiutuva energia.

Koronapandemia ja Venäjän hyökkäys Ukrainaan ovat vaikuttaneet suoraan tai epäsuoraan yritysten liiketoimintaan ja niiden tulevaisuuden näkymiin useilla toimialoilla . Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikuttaa muun muassa energia- ja raaka-ainehintojen nousun kautta. Konkreettisten vaikutusten lisäksi kriisit vaikeuttavat tulevaisuuden ennakointia.

Elintarvikealalla investointeja ja kamppailua kohoavien kustannuksien kanssa

Elintarviketeollisuudessa on suunnitteilla ja käynnissä suuria investointeja. Tammikuussa elintarvikeyritykset kertoivat suunnittelevansa tälle vuodelle kiinteitä investointeja 809 miljoonalla eurolla. 

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on vaikuttanut globaaliin ruokajärjestelmään. Samalla se on myös vahvistanut ruoan ja omavaraisuuden arvostusta sekä huolta ruoan hinnoista ja ruokajärjestelmän kustannuspaineista. Viennissä elintarvikealan erikoistuotteilla uskotaan olevan kysyntää maksukykyisillä markkinoilla.

Kaivosalan merkitys korostuu EU:n pyrkiessä riippumattomuuteen raaka-aineissa

Raaka-aineiden kysyntä on kasvanut voimakkaasti. Muun muassa grafiitin, litiumin ja koboltin kysyntä kasvaa ennusteiden mukaan nopeasti. Keinoja vahvistaa EU:n raaka-aineomavaraisuutta ovat muun muassa kaivostoiminta, kierrätys ja toimitusketjujen kehittäminen. 

Metallimalmien louhintaa tekevien yritysten liikevaihto ja henkilöstömäärä ovat kasvaneet Suomessa viime vuosina. 

Luonnontuotealan raaka-ainehankinta kaipaa volyymia ja yhteistyötä

Ulkomaisten kerääjien saatavuuden lopulliset vaikutukset tulevan satokauden raaka-aineiden hankintaan ja kustannuksiin ovat vielä epäselviä. Luonnontuotteiden kysyntä kotimaassa ja kansainvälisesti on kasvussa. Marjatuotteilla olisi suurta vientipotentiaalia, mutta raaka-aineiden talteenotto on alan kasvun suurimpia pullonkauloja. 

Tehokas organisointi, verkostojen ja tukkutoiminnan kehittäminen sekä luonnontuotealan yritysten tiiviimpi yhteistyö jalostavan teollisuuden kanssa mahdollistaisivat alan kasvua.

Matkailuala ei ole palautunut pandemiaa edeltävälle tasolle

Matkailualan liikevaihto ja henkilöstömäärä eivät ole palautuneet pandemiaa edeltävälle tasolle. Odotukset kesän ja vuoden 2022 kehityksestä ovat kuitenkin positiiviset. Suomeen suuntautuvan kansainvälisen matkailun arvioidaan elpyvän koronaa edeltävälle tasolle vuoden 2024 loppuun mennessä. Kotimaan matkailun odotetaan edelleen kasvavan maltillisesti.

Tarvetta alan kehittämiselle aiheuttavat erityisesti pysähdyksissä oleva Venäjän matkailu ja Suomen saavutettavuuden heikkeneminen Aasiasta. Lisäksi monet epävarmuustekijät, kuten nouseva energianhinta, inflaatio ja mahdolliset uudet koronavariantit, vaikuttavat matkailualan kehitykseen.

Sote-alalla haasteena osaavan työvoiman saatavuus 

Sosiaali- ja terveysalaan vaikuttavat monet käynnissä olevat muutokset, muun muassa sote-palveluiden siirtyminen hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa sekä lainsäädännölliset uudistukset esimerkiksi henkilöstömitoituksiin liittyen. Myös koronapandemia ja siitä aiheutunut hoitovelka kuormittavat palvelujärjestelmää.

Viime vuosina sote-palvelualan yritysten henkilöstömäärät ovat kasvaneet. Sote-alan suurin haaste on työntekijäpula, joka koskee myös yksityistä sektoria. 

Vihreä siirtymä ja fossiilisista polttoaineista luopuminen vauhdittavat uusiutuvan energian käyttöönottoa

Energian kokonaiskulutuksesta 42 prosenttia tuotettiin uusiutuvalla energialla. Uusiutuvan energian käyttö kasvoi kolme prosenttia edellisestä vuodesta. Merkittävimmän osan kasvua selittää puun käytön nopea kasvu. Venäjän öljyn ja maakaasun tuontikielto vauhdittivat siirtymää fossiilisista polttoaineista uusiutuvaan energiaan. Suomessa investoidaan tuulivoiman kasvuun edelleen vahvasti. Tuulivoiman osuus oli vuonna 2021 Suomen sähkön tuotannosta 11,4 prosenttia. 

Tutustu tarkemmin toimialojen tulevaisuuden näkymiin alla olevista linkeistä: 

Elintarvikeala
Kaivosteollisuus
Matkailuala
Luonnontuoteala
Sote-ala
Uusiutuva energia