Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 28.02.2024

Tulevaisuutta tekemässä – kysely Kymenlaakson peruskouluille

Kymistämö – osaajatarpeen kokonaiskuva Kymenlaaksossa -hankkeessa toteutettiin kysely, jossa kartoitettiin peruskoulujen suhdetta tulevaisuusteemaan. Kysely on osa hankkeessa suoritettavaa alkukartoitusta. Kyselyyn vastasi tammi-helmikuun 2024 aikana yhteensä 49 henkilöä, jotka edustivat koulujen henkilökuntaa, kuntatoimijoita ja huoltajia.

Kyselyn vastausten mukaan Kymenlaaksossa on mahdollista rakentaa hyvä elämä myös tulevaisuudessa, mutta maakunnan tarjoamista mahdollisuuksista on kerrottava enemmän koululaisille. Tulevaisuustietoa on kuitenkin saatavilla.

Erityisesti koulun henkilökunnan kommenteissa toivottiin, että Kymenlaaksosta ja sen tarjoamista mahdollisuuksista kerrottaisiin enemmän ja tuotettaisiin nuorille sopivaa materiaalia. Myös maakunnan elinvoimalla nähtiin olevan vaikutusta nuorten suunnitelmiin. Avoimet työpaikat ja menestyvät yritykset avaavat positiivisia tulevaisuusnäkymiä, eikä poismuutto tunnu silloin ainoalta vaihtoehdolta.

Elinvoimainen maakunta pystyy tarjoamaan myös koululaisille parempia palveluja ja esimerkiksi nykyaikaisia oppimisympäristöjä. Tässä suhteessa oppilaiden kommentoitiin olevan tällä hetkellä eriarvoisissa asemissa.

Kyselyn tuloksista pääsee lukemaan tarkemmin XAMKin sivuilta.

Tämän kevään tulevaisuusverstaassa jatketaan Nuorten Kymenlaakso -teeman parissa. Ilmoittautuminen 23.4. järjestettävään tapahtumaan on auki: https://www.xamk.fi/tapahtumat/kymenlaakson-tulevaisuusverstas-2024/.