Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 29.05.2023

Työ- ja elinkeinoministeriön Matkailun toimialaraportti 2023

Vuonna 2021 matkailualalla toimi yli 38 000 yritystä, joiden työllisyysvaikutus oli lähes 85 000 henkilöä (htv). Toimialan yrityksillä liikevaihtoa kertyi 13,8 miljardia euroa. Matkailun kokonaiskysyntä oli 11,5 miljardia euroa ja osuus Suomen bruttokansantuotteesta 1,6 prosenttia.

Kotimaanmatkailu lisääntyi koronapandemian myötä ja säilytti vuonna 2022 suosiotaan, vaikka matkustus ulkomaille oli jo avautunut. Ulkomaisten matkailijoiden määrä jäi noin 30 prosenttia vuoden 2019 määrästä.

Koronapandemia ja siihen liittyneet rajoitus- ja sulkutoimet aiheuttivat yrityksille merkittäviä haasteita. Yritysten liikevaihto laski ja henkilöstöä lomautettiin ja irtisanottiin. Osa yrityksistä pystyi sopeuttamaan toimintaansa pandemian tuomiin muutoksiin melko nopeasti, mutta osalla elpyminen on edelleen keväällä 2023 kesken.

Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan toi toimialalle uusia haasteita, kuten energian ja tuotantopanosten hinnan nousun. Osaavan työvoiman saatavuudessa oli jo ennen pandemiaa haasteita ja tilanne on heikentynyt edelleen.

Kuluttajat arvostavat ympäristöä ja sosiaalista hyvinvointia, minkä takia he suosivat vastuullisia palveluita. Vähähiilisten liikkumismuotojen kehittäminen on avainasemassa matkailualan kestävän kasvun tukemisessa. Digitaalisia ratkaisuja on otettu käyttöön, mutta kehitettävää on edelleen. Datatalouden hyödyntäminen tuo yrityksille uusia kasvumahdollisuuksia.

 

Raportti löytyy täältä