Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 28.03.2019

Uusin Ammattibarometri: työvoimapula hankaloittaa yritysten kasvua Kymenlaaksossa

Uudet ammattibarometritiedot ovat ilmestyneet. Aluekohtaiset arvioinnit löytyvät osoitteesta www.ammattibarometri.fi, jossa voi tarkastella yksittäisten ammattien rekrytointitarpeiden ja työmarkkinatilanteen arvioita sekä aluekohtaisia tiivistelmiä työvoiman tarpeesta ja tarjonnasta seuraavan puolen vuoden aikana. Tiivistelmät Kymenlaaksosta (lähde: Kaakkois-Suomen TE-toimisto):

 

Kotka-Haminan seutu

Kotka-Haminan alueella metallin alalle kaivataan edelleen lisää tekijöitä. Kysyntä on jatkuvaa, eikä ammattitaitoista työvoimaa ei saada rekrytoitua riittävästi. Koulusta valmistuneiden ammattitaito ei vastaa työnantajien vaatimuksia ja osaaminen on liian kapea-alaista. Esimerkkeinä metallialan pula-ammateista voidaan mainita sorvaajat ja hitsaajat. Terveydenhuoltoalalla pulaa on yleis- ja erikoislääkäreistä sekä rgt-hoitajista. Opetus- ja sosiaalialat ovat myös aloja, joihin pätevän työvoiman saanti on tällä hetkellä vaikeaa. Pätevästä työvoimasta kärsii myös kiinteistönhuolto, koneasennus, sähköala – ilman työkokemusta ja monipuolista osaamista työllistyminen on vaikeaa.

Ylitarjontaa on Kotka-Hamina seudulla monilla toimihenkilöaloilla kuten huolinta, sosiaalipuolen ohjaajat, toimistotyöntekijät, sekä yleissihteerit. Työnhakijoilla saattaa olla vanhentunut koulutus tai työkokemus ei välttämättä vastaa tämän päivän vaatimuksia. Myös kielitaito ja ikä ovat esteitä työllistymiselle ja siten alalla muodostuu ylitarjontaa. Kuljetusalalla ylitarjonnan syynä ovat puuttuvat edellytetyt pätevyydet. Etelä-Kymenlaaksossa ei ole näkyvissä suuria vähennystarpeita, mitä voidaan pitää positiivisena asiana. Positiivista on myös hyvä työllisyystilanne, työpaikkojen määrä on kasvanut verrattuna edellisvuoteen.

 

Kouvolan seutu

Kouvolan seudulla ammattitaitoisen työvoiman kysyntää ilmenee kaikilla toimialoilla. Ajankohtaiset kesälomitukset ja kausivaihtelu lisäävät kysyntää ja kesän eri tapahtumat vaikuttavat positiivisesti palvelualan kysyntään Kouvolan seudulla. Terveys- ja sosiaalialalla on pulaa erityisesti lääkäreistä ja hoitajista, sekä puhelinpalvelukeskusten asiakaspalvelijoista. Myös metallialan ja rakentamisen ammattilaista on pulaa niin toimihenkilö- kuin työntekijätehtävissä. Koulutuksen puute ja alan vetovoimaisuus ovat osaltaan tekijöitä, jotka selittävät osittain työvoimapulaa tietyillä aloilla.

Kouvolan seudulla ei tällä hetkellä ole varsinaista ylitarjonta-alaa, vaikka sellaiseksi voidaan lukea toimistoalan työt. Painoalalla ja puuseppäteollisuudessa näyttää olevan ainakin tilapäisesti ylitarjontaa. Myös vaateteollisuuden ja media-alan ammattilaisista on tarjontaa, ja alalla työllistyminen näyttää tapahtuvan useimmiten yrittäjyyden kautta. Ylitarjontaa Kouvolan alueella on toimistotyöntekijöistä, sihteereistä, puusepistä, ompelijoista sekä multimedia- ja tuotesuunnittelijoista. Yhtenä syynä voidaan pitää sitä, että kyseisiin ammatteihin koulutetaan liikaa tekijöitä ja toisaalta työllistyminen ainakin joissain ammateissa edellyttää yrittäjyyttä.

Kouvolan seudun yleisnäkymät vaikuttavat suhteellisen hyviltä sekä lyhyellä että myös pidemmällä aikavälillä edellyttäen tietysti, ettei maailman markkinoilla tapahdu suuria negatiivisia käänteitä. Tuleva kesä on seudulla tapahtumien suhteen vilkas. Metsäteollisuuden näkymät ovat positiiviset ja logistiikkapuolella on myös hyvät merkit ilmassa. Muuttoliike pitäisi jatkossa saada kääntymään positiiviseksi, jotta ammattitaitoista työvoimaa olisi riittävästi seudun kehitykselle tarjolla.