Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ajankohtaista

Jaa tämä artikkeli

Artikkeli julkaistu: 20.01.2023

Visit Finland käynnistää uuden tutkimuksen - Matkailijamittarin

Matkailijamittari tuo päättäjille rahanarvoista tietoa

Visit Finland käynnistää uuden tutkimuksen, joka mittaa ulkomaisten matkailijoiden määrää, rahankäyttöä, hiilijalanjälkeä ja matkailijasegmenttejä.

Tutkimus käynnistyy maaliskuussa 2023. Tutkimuksesta julkaistaan avaintuloksia (pääindikaattorit) kuukausittain. Julkaisuaikataulu noudattaa ulkomaan meriliikennetilastojen aikataulua. Tutkimus rahoitetaan EU:n elpymis- ja palautumistukivälineellä (RRF, Resilience and Recovery Facility), jolla tuetaan matkailualan kestävän ja digitaalisen kasvun kehittämistoimenpiteitä.

Tietoa tarvitaan matkailumarkkinoinnin kohdentamiseen, matkailupalveluiden kehittämiseen sekä strategioiden laadintaan ja arviointiin. Lisäksi tietoa tarvitaan matkailun taloudellisen merkityksen kuvaamiseen. Tietoja hyödyntävät mm. matkailun alueorganisaatiot, matkailuyritykset, Visit Finland, Tilastokeskus, kunnat ja ministeriöt.

Visit Finlandin kumppaneina ovat Tilastokeskus, Norstat Finland Oy sekä TAK Oy. Tilastokeskuksen vastuulla on otannan suunnittelu, aineiston käsittely analyysivalmiiksi sekä tiedon julkaiseminen tietokantataulukkoina ja avoimena datana. Norstat vastaa kenttätyöstä: haastattelijoiden rekrytoinnista, koulutuksesta, työnohjauksesta ja haastattelujen laadunvalvonnasta. TAK vastaa suunnittelusta sekä aineiston keruuseen liittyvistä teknisistä vaatimuksista, kuten kysymyslomakkeiden käännöksistä ja teknisestä toteutuksesta.

Lue lisää Visit Finlandin sivuilta.