Kuntaliiton kyselytutkimus: Ennakointi kuuluu kunta-alan ydintoimintoihin

Ennakointia käytetään osana strategiatyötä ja tietojohtamista

Ennakointi on saavuttanut vakiintuneen aseman kunta-alalla ja sitä käytetään ensisijaisesti päätöksenteon valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen, käy ilmi Kuntaliiton kyselystä.  

Lähes kaikki kyselyyn vastanneet kuntatoimijat tekevät ennakointityötä joko kunnissa ja kuntayhtymissä yleisesti tai omalla toimialallaan. Vastanneista ennakointia tekee itse 85 prosenttia ja yhteistyössä toisten kuntien ja kuntayhtymien kanssa 44 prosenttia. Joka kolmas kunta ja kuntayhtymä ostaa ennakointityötä ulkopuoliselta taholta.

- Ennakointi on saavuttanut kunta-alalla strategisen aseman ja sitä tehdään kunnissa jo osana normaalia toimintaa. Jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ennakoinnin merkitys tulee tulevaisuudessa entisestään kasvamaan, sanoo innovaatio-asiantuntija Tuula Jäppinen.

Ennakoinnilla tarkoitetaan tulevaisuuden vaihtoehtoja, mahdollisuuksia ja todennäköisyyksiä kartoittavaa työtä. Lue lisää tästä kyselystä ja lataa linkki palveluun.

Kuuntele Ennakointikupla podcasteja

Loistavia ennakoinnin podcasteja kuunneltavana jo vaikka kuinka monta sivustolla https://www.ennakointikupla.fi/. Mikko Dufva Sitrasta haastattelee ennakoinnin asiantuntijoita Suomesta ja ympäri maailmaa.

Oheinen linkki on lisätty myös Kymenlaakson ennakoinnin linkkilistalle, jotta jatkossakin löydät sivun vaikka nimi unohtuisikin. ;-)

Relevantin tulevaisuustietämyksen strateginen rooli maakunnan aluekehittämisessä

Mikäli sinua kiinnostaa strategisen ennakoinnin systeeminen malli aluekehittämisessä, niin lue lisää!

Tämä Jaana Lauhkonen-Teräväisen LUT-yliopiston Tietojohtamisen ja johtamisen koulutusohjelmassa kirjoitettu pro gradu-tutkielma lisää ymmärrystä strategisesti relevantin tulevaisuustietämyksen merkityksestä maakunnallisessa aluekehittämisessä.

Ilmiön tarkastelussa kiinnitetään huomiota siihen, miten kollektiivisessa prosessissa luotavan ennakointitiedon ja skenaarioiden hyödyntämistä ja implementointia voidaan edistää strategisten tavoitteiden toteutumista edistävällä tavalla. Mikä on tiedon luomisen prosessien merkitys ja mitkä ovat tiedon luomisen, hyödyntämisen ja implementoinnin prosessien väliset suhteet? Ilmiötä tarkastellaan aiemman kirjallisuuden sekä tapaustutkimuksen kohteena olevan Kymenlaakson liiton aluekehittämisen ja ennakoinnin pohjalta.

Aiheesta on suhteellisen vähän aiempaa tutkimusta huolimatta siitä, että tulevaisuustietämys auttaa varautumaan huomiseen ja on sen vuoksi tämän päivän dynaamisessa ympäristössä keskeistä pääomaa kestävän ja innovatiivisuutta edistävän toiminnan kannalta.

Tutkimuksen tuloksena esitetään strategisen ennakoinnin systeeminen malli, jota soveltamalla maakunnan aluekehittämiseen kytkeytyvää ennakointityötä voidaan tarkastella vaikuttavuuden lisäämiseksi. Kompleksinen ja dynaaminen toimintaympäristö edellyttää monitasoista, systeemistä ja jatkuvaa ennakointia. Tutkimuksen tulosten mukaan vuorovaikutteiset prosessit sekä päätöksenteon ja tiedon implementoinnin huomioiminen jo ennakointiprosessin suunnitteluvaiheessa on merkityksellistä. Tärkeää on myös tiedon käytäntöön viemisen kannalta keskeisten toimijoiden osallistaminen tietoa luoviin prosesseihin.

Työ on valmistunut tammikuussa 2021. Tästä julkaisuunKymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.