Skip to main content

Koko Kymenlaakso ennakoi

Tervetuloa tekemään yhdessä Kymenlaakson tilanne- ja tulevaisuuskuvaa. Tehdään Kymenlaaksosta elinvoimainen ja vetovoimainen.

L Eduko

L Ekami

L Eu

L Vipu

L Xamk

Kymenlaakson ennakointipalvelu

Ennakointipalvelun avulla erilaisten tulevaisuusnäkymien koostaminen ja tarkastelu on helppoa ja nopeaa. Palvelua voi käyttää päätöksenteon apuna, strategiatyön pohjana tai tulevaisuustyöskentelyn lähtökohtana.

Ennakointipalvelu koostuu kolmesta osasta: työpohjasta, valintakoneesta sekä tulevaisuuskatsauksista.

  • Valintakoneeseen on koottu Kymenlaaksossa työstettyjä, valmiiksi pureskeltuja väittämiä tulevaisuudesta. Väittämät eivät ole valmiita mielipiteitä, vaan esittävät erilaisia näkymiä tulevaisuuteen. Valintakoneessa on 12 aihealueen mukaan jaoteltuja väittämiä tulevaisuudesta. Aihealueet on mukautettu Elina Hiltusen tulevaisuuskenttä-työkalusta.

  • Valintakonetta voit käyttää työpohjan kanssa tai muulla haluamallasi tavalla, esimerkiksi työpajatyöskentelyn apuna. Työpohja tarjoaa esimerkkejä siitä, miten voit hyödyntää valintakoneen tietoja. Voit aloittaa ennakointipalvelun avaamalla työpohjan ja koostamalla sinne valintoja valintakoneella. Jatka työskentelyä työpohjan ohjeiden mukaan.
  • Tulevaisuuskatsauksia kootaan tämän sivun alalaitaan. Ne ovat ajankohtaisia näkemyksiä esimerkiksi siitä, millaiset muutosvoimat vaikuttavat Kymenlaaksossa. Selaa sivua alaspäin ja tarkista, mitä ajankohtaisia tulevaisuusnäkemyksiä tällä hetkellä on tarjolla!Valintakoneen väittämien lähteenä käytetty:
Kymenlaakson 2040 skenaariot (päivitetty 30.9.2022)
Kymenlaakson tulevaisuusverstas 2021 tulokset (3.5.2021)
Kymenlaakson tulevaisuusverstas 2022 tulokset (23.5.2022)
Kymenlaakson tulevaisuusverstas 2023 tulokset (21.4.2023)

Palvelun kehittäjä: ETUKENO – nopea työllistyminen Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille -hanke (2022).
Palvelu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston tuella.
Valintakoneen vastausvaihtoehdot päivitetty 16.8.2023.

 

Tulevaisuuskatsauksia