Skip to main content

Skenaariokone

Kymenlaakson tulevaisuusnäkymiä luotaava ennakointipalvelu Skenaariokone on tehty kymenlaaksolaisten organisaatioiden tulevaisuustyöskentelyn ja päätöksenteon tueksi.

Tällä palvelulla pääset luomaan skenaariopohjia Kymenlaakson tulevaisuusverstaista esiin nousseista ilmiöistä ja mahdollisista tulevaisuuden suunnista. Luomaasi yhtä tai useampaa skenaariota voit käyttää ja jakaa vapaasti eteenpäin. Palvelussa olevat väittämät tulevaisuudesta on jaettu 12 aihealueeseen. Väittämät eivät ole mielipiteitä, vaan esittävät erilaisia näkymiä mahdollisista tulevaisuuksista. Aihealueet on mukautettu Elina Hiltusen tulevaisuuskenttä-työkalusta. Ennakointipalvelu on kehitetty osana ETUKENO – nopea työllistyminen Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille -hanketta.  Palvelu on luotu Euroopan sosiaalirahaston tuella.


L Eduko

L Ekami

L Eu

L Vipu

L Xamk


Skenaariokoneen ohjeet

  • Käy haluamiesi aihealueiden väitteet läpi. Valitse yhtä skenaariota kohti kokonaisuudessaan vain muutama väite. Valinnat voivat olla saman aihealueen alta tai kaikki eri aihealueista.

  • Kun olet tyytyväinen valintoihisi, paina viimeisellä sivulla nappia ”Koosta skenaario”.
  • Ensimmäisen skenaarion jälkeen voit palata tekemään uusia skenaariota. Muista kuitenkin kopioida aiemmat valintasi itsellesi talteen, sillä ne katoavat, kun poistut koostesivulta.