Kymenlaakso ennakoi

Hankkeet

Jaa tämä artikkeli

Hankkeet

Erilaiset hankkeet toimivat Kymenlaakson ennakoinnille työkaluina ja mahdollistavat monia toimenpiteitä, aktiviteetteja ja kokeiluja.

Käynnissä olevat hankkeet

Etukeno

ETUKENO-hanke vie ennakointitietoa työllistämistoimintaanETUKENO-hankkeen tavoite on työllistää o...

Talenttimagneetti

Osaavan työvoiman saatavuus nousee tulevina vuosina yhä kriittisemmäksi yrityksen sijoittumispäät...

Päättyneet hankkeet

Vastuullisen matkailun portaat -koulutusmallin kehittäminen

Hankkeessa kehitetään ajasta ja paikasta riippumaton täydennyskoulutusmalli vastuullisen matkailun osaamisen kehittämiseksi. Tarkoituksena on osaa...

Etiäinen

Projektissa kehitetään Kymenlaakson maakunnallista ennakointimallia. Keskeistä on työelämän ja oppilaitosten edustajien kohtaamisen systematisointi...

KYMIEXACT- täsmäosaamista Kymenlaaksoon

Yhtenä yritysten kasvun esteenä on osaavan työvoiman saatavuus erityisesti digitalisaation, biotalouden ja logistiikan aloilla. Osaamistarpeet muut...

Kymenlaakson aikuiskoulutuksen ennakoinnin aluepilotti

Kymenlaakson Liitto osallistuu erilaisiin maakunnallisiin ja valtakunnallisiin ennakointiprojekteihin ja pilotteihin. Näistä syntyneet aineistot ja...


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.