Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Hankkeet

Jaa tämä artikkeli

Hankkeet

Erilaiset hankkeet toimivat Kymenlaakson ennakoinnille työkaluina ja mahdollistavat monia toimenpiteitä, aktiviteetteja ja kokeiluja.

Käynnissä olevat hankkeet

Kymistämö – Kymenlaakson osaajatarpeen kokonaiskuva

Hankkeessa muodostetaan tietoon perustuva tilannekuva Kymenlaakson osaajatarpeesta ja ilmiön pari...

Päättyneet hankkeet

Näkymä – tulevaisuusdataa päätöksentekoon

Näkymä – tulevaisuusdataa päätöksentekoon -hanke vahvistaa alueella tehtävän ennakoinnin vaikuttavuutta ja vie ennakointitietoa jatkotutkittavaksi ...

Future Proof Kymenlaakso

Tarkoituksena Future Proof -hankkeessa on parantaa tulevaisuustaitoja ja resilienssiä kymenlaaksolaisissa mikro- ja pk-yrityksissä ennakoinnin eri ...

KYKY-Kymenlaakson strateginen korkeakouluyhteistyö

Hankkeen toiminta tukee Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen toiminnan käynnistymistä ja tätä kautta Kymenlaakson maakuntaohjelman ja älykkään eriko...

Etukeno

ETUKENO-hanke vie ennakointitietoa työllistämistoimintaan ETUKENO-hankkeen tavoite on työllistää osallistujia Kymenlaakson tunnistetuille osaajapu...

Talenttimagneetti

Osaavan työvoiman saatavuus nousee tulevina vuosina yhä kriittisemmäksi yrityksen sijoittumispäätöksen osatekijäksi. Talenttimagneetti-hankkeen pää...

Vastuullisen matkailun portaat -koulutusmallin kehittäminen

Hankkeessa kehitetään ajasta ja paikasta riippumaton täydennyskoulutusmalli vastuullisen matkailun osaamisen kehittämiseksi. Tarkoituksena on osaa...

Etiäinen

Projektissa kehitetään Kymenlaakson maakunnallista ennakointimallia. Keskeistä on työelämän ja oppilaitosten edustajien kohtaamisen systematisointi...

KYMIEXACT- täsmäosaamista Kymenlaaksoon

Yhtenä yritysten kasvun esteenä on osaavan työvoiman saatavuus erityisesti digitalisaation, biotalouden ja logistiikan aloilla. Osaamistarpeet muut...

Kymenlaakson aikuiskoulutuksen ennakoinnin aluepilotti

Kymenlaakson Liitto osallistuu erilaisiin maakunnallisiin ja valtakunnallisiin ennakointiprojekteihin ja pilotteihin. Näistä syntyneet aineistot ja...