Future Proof Kymenlaakso

Tarkoituksena Future Proof -hankkeessa on parantaa tulevaisuustaitoja ja resilienssiä kymenlaaksolaisissa mikro- ja pk-yrityksissä ennakoinnin eri osa-alueisiin tutustuttavan koulutussarjan avulla. Koulutuksia järjestetään syys-talvi 2022-23 aikana kuusi kappaletta. Myös seuraava tulevaisuusverstas toteutetaan hankkeen puitteissa.

Hankkeen kesto on 1.4.2022-31.7.2023.

Hankeen rahoittajan toimii Hämeen Ely-keskus ja se on osa EU:n Covid-19 -pandemiasta johtuvia toimia.

Hankkeen sisällöt koskettavat vahvasti alueen yrityskenttää ja yritysrajapinnassa toimivia sidosryhmiä sekä maakunnallista ennakointia ja kehittämistä tekeviä tahoja. 

Lisää Future Proof Kymenlaakso -hankkeesta Xamkin verkkosivuilta: https://www.xamk.fi/tutkimus-ja-kehitys/future-proof-kymenlaakso/

  • Osumia: 216

KYKY-Kymenlaakson strateginen korkeakouluyhteistyö

Hankkeen toiminta tukee Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen toiminnan käynnistymistä ja tätä kautta Kymenlaakson maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian toteuttamista monin tavoin. Entistä tiiviimpi strateginen korkeakouluyhteistyö ja TKI-rahoituksen kohdennus maakunnan kehittämisen kärkialoille tukee osaltaan elinkeinoelämän ja työllisyyden elpymistä koronapandemian vaikutuksista sekä vahvistaa elinkeinoelämän ja tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden välistä yhteistyötä. Toiminta edistää merkittävästi Kymenlaakson selviytymissuunnitelman ja kestävän kasvun ohjelman tavoitteita ja hankekokonaisuuksia TKI-rahoituksen entistä paremmalla hyödyntämisellä.

Hanke vahvistaa Kymenlaakson maakunnan TKI-ekosysteemiä mm. laajentamalla TKI-rahoituspohjaa esim. EU:n innovaatiorahoituksella sekä edesauttamalla yliopistojen uusien professuurien ja tutkimusryhmien perustamista maakuntaan. Näiden avulla yritysten TKI-osaaminen ja rahoituspohja vahvistuu, mikä mahdollistaa yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä uusien työpaikkojen syntymisen. Strateginen korkeakouluyhteistyö kytkeytyy myös maakunnan kehittämisen kärkihankkeisiin. Uudet professuurit ja muu vahvistunut TKI-toiminta parantavat mm. maakunnan edellytyksiä kilpailtaessa kansallisesta ja kansainvälisestä TKI-rahoituksesta ja yritysten sijoittumisesta Suomeen.

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet:

  1. Korkeakouluyhdistyksen toiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen
  2. Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen strategian laatiminen
  3. Seudulle rakentuvan innovaatioekosysteemin vahvistaminen uusilla tutkimusyksiköillä ja 3-5 professuurilla vuoteen 2025 mennessä
  4. Kansainvälisen TKI-rahoituksen ja verkostojen vahvistaminen RIS3-kärkialoilla
  5. Ekosysteemisopimuksen vaatiman korkeakoulukeskittymän luominen (Kymenlaakso ei täytä kriteerejä tällä hetkellä)

Hankkeen rahoitus: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoitus (AKKE)

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2021-31.12.2022

Hankkeen toteuttaja: Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry

Lisätietoja: www.kymenlaaksonkorkeakouluyhdistys.fi

 

  • Osumia: 365

Etukeno

ETUKENO-hanke vie ennakointitietoa työllistämistoimintaan

ETUKENO-hankkeen tavoite on työllistää osallistujia Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille, yrityksiin ja muihin organisaatioihin ja yrittäjäksi, ja kehittää uusia innovatiivisia keinoja nopean työllistymisen edistämiseksi. Hankkeen toimenpiteissa hyödynnetään maakunnassa aiemmin kokeiltuja ja luotuja elinkeinoelämän koulutustarpeiden ennakoinnin tiedonhankintatapoja. Hankkeessa ennakointiin perustuva näkökulma integroidaan työllistäväksi toiminnaksi, niin yritysten, koulutusorganisaatioiden kuin työnhakijoiden ja heidän nopean työllistymisen käyttöön.

Hankkeen päätoteuttajana toimii Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK ja osatoteuttajina Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto EKAMI, Kouvolan seudun ammattiopisto KSAO, Kouvolan Aikuiskoulutussäätiö TAITAJA. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto. Hanke toimii ajalla 1.10.2020 – 31.12.2022.

Lisätietoja: www.xamk.fi/etukeno

  • Osumia: 776


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.