Skip to main content

Etukeno-hankkeen loppuraportti

ETUKENO – nopea työllistyminen Kymenlaakson tunnistetuille osaajapula-aloille -hankkeessa laadittu julkaisu toteutettujen toimien, selvitysten ja kokeilujen pohjalta. Kymenlaakson näkökulmasta osaajapulaa tarkasteleva kokonaisuus tarjoaa työnantajille näkymiä siihen, millaisia keinoja rekrytointien tueksi voi käyttää ja millaiset tekijät vaikuttavat rekrytointien ja osaamisen lisäämisen onnistumiseen. Artikkelit on suunnattu ensisijaisesti yrityksille ja muille työnantajille.

  • Osumia: 91

Kymenlaakson tulevaisuusverstaat

Kymenlaaksossa järjestetään vuosittain avoin tulevaisuusverstas, jossa tarkastellaan kulloisenkin teeman kautta näkymiä pitkällä aikavälillä. Tulevaisuusverstaiden tulokset on tarkoitettu vapaasti hyödynnettäväksi ja tuloksista koottuja diasarjoja voi käyttää kokonaan tai osin osana omaa esitystä.

  • Osumia: 101

Kymenlaakson osaamisen aika

Syksyllä 2021 ja keväällä 2022 Kymenlaakson ennakointitoimijat toteuttivat Sitran ohjauksella ja tuella Kymenlaakson Osaamisen aika -prosessia. Vuorovaikutteisen tilannekuvan muodostumiselle ja kehittämisen kokonaiskuvan hahmottamiselle koettiin alueella tarvetta ja tämä prosessi antoi siihen avaimet. Ennakointiin liittyvä toiminta on kehittynyt pala kerrallaan.

  • Osumia: 83

Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategia

Kymenlaakson liitto päivitti syksyn 2020 aikana Kymenlaakson älykkään erikoistumisen strategian laajassa sidosryhmäyhteistyössä. Älykäs erikoistuminen toimii innovoinnin, talouskasvun ja kansainvälistymisen edistäjänä. Sen tavoitteena on kilpailukykyinen, houkutteleva ja elinvoimainen Kymenlaakso. Strategia on nyt laadittu vuosille 2021-2025.

  • Osumia: 164

Kymenlaakson alueellinen hyvinvointikertomus

Kymenlaakson alueellista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyötä (hyte) on tehty monitoimialaisena yhteistyönä Kymsoten koordinoimana kesästä 2019 lähtien. Ensimmäisen alueellisen hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman valmistumisen myötä täsmentyivät alueen asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta keskeisimmät haasteet sekä samalla yhteiset hyten kehittämiskohteet ja toiminnan painopisteet vuosille 2020-2025.

  • Osumia: 326