Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Julkaisut

Jaa tämä artikkeli

Kymenlaakson tulevaisuusverstaat

Kymenlaaksossa järjestetään vuosittain avoin tulevaisuusverstas, jossa tarkastellaan kulloisenkin teeman kautta näkymiä pitkällä aikavälillä. Tulevaisuusverstaiden tulokset on tarkoitettu vapaasti hyödynnettäväksi ja tuloksista koottuja diasarjoja voi käyttää kokonaan tai osin osana omaa esitystä.