Skip to main content

OKM:n raportti kesäkuu 2020

Vaikuttavaan ennakointiin : Valtakunnallisen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden ennakointijärjestelmän kehittäminen

  • Osumia: 180

Etiäinen -hankkeen loppuraportti

Etiäinen -hankkeessa on tehty arvokasta työtä Kymenlaakson ennakoinnin eteen. Ohessa muutamia mainitaksemme:

1. Kymenlaaksoon luotiin jatkuvan oppimisen tiimi
2. Ennakointiryhmän ja Ennakointinyrkin toiminnan vetovoimaisuus on kasvanut
3. Mukana olevissa oppilaitoksissa ennakointitiedon käytön systemaattisuus on parantanut
4. Uudet koulutukset ja koulutussisällöt, esim. Robotiikka- ja älyteknologian insinöörikoulutus alkaa Kouvolassa ja Kotkassa vuonna 2021

Lue lisää...

 

  • Osumia: 231

Kymenlaakson skenaariot

Kymenlaakson toimintaympäristön skenaariot ovat vaihtoehtoisia kuvauksia alueen ulkopuolisen toimintaympäristön tulevaisuudesta vuoteen 2040. Ne on tarkoitettu kaikille Kymenlaakson toimijoille hyödynnettäviksi. Kymenlaakson kolme skenaariota ovat Ihminen (Yhteisöllisyyden vastuulla), Talous (Tehokkuuden armoilla) ja Yhteiskunta (Yhteisymmärryksen ehdoilla). Skenaariot on päivitetty syksyllä 2020 korona-aikaan sekä vuoden 2022 kevään ja syksyn aikana huomioimaan Ukrainan sodan myötä radikaalisti maakunnan muuttunut toimintaympäristö.
 
  • Osumia: 231

Maakuntaohjelma

Maakuntaohjelma on aluekehityslain mukainen asiakirja, joka laaditaan maakuntavaltuuston toimikausittain neljäksi vuodeksi ja sitä tarkistetaan tarvittaessa. Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, kuvauksen maakunnan kehittämisen kannalta keskeisistä hankkeista ja muista olennaisista toimenpiteistä, laadittavista yhteistyösopimuksista tavoitteiden saavuttamiseksi sekä suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi.

  • Osumia: 204

Yrittäjien kuntabarometri

Yrittäjien kuntabarometri kartoittaa joka toinen vuosi kuntien ja yrittäjien yhteistyötä sekä elinkeinopolitiikkaa valtakunnallisesti, alueellisesti ja kuntakohtaisesti. Uusimmat tulokset ovat keväältä 2022.

  • Osumia: 268