Skip to main content

Kymenlaakson ennakoi

Päättyneet hankkeet

Jaa tämä artikkeli

Etiäinen

Projektissa kehitetään Kymenlaakson maakunnallista ennakointimallia. Keskeistä on työelämän ja oppilaitosten edustajien kohtaamisen systematisointi. Tuloksena syntyy käytännönläheinen malli luotettavaan ennakointitietoon. Tämä hyödyttää alueella monia toimijoita koulutusorganisaatioiden lisäksi.

Hankkeen vaikutuksesta koulutuksessa voidaan reagoida lyhyellä ja pitkällä aikavälillä työvoima- ja osaamistarpeisiin. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun hallinnoimaa hanketta rahoittaa Hämeen ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta sekä kunnat ja oppilaitokset.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu toteuttaa hankkeen yhdessä Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston Ekamin, Kouvolan seudun ammattiopiston KSAOn ja Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa. Ohjausryhmään osallistuu lisäksi muita maakunnallisia ja seudullisia toimijoita.

Hanke alkoi 1.4.2018 ja se päättyy 30.9.2020.

Lisätietoja: www.xamk.fi/etiainen