Skip to main content

Kymenlaakson ennakoi

Päättyneet hankkeet

Jaa tämä artikkeli

KYKY-Kymenlaakson strateginen korkeakouluyhteistyö

Hankkeen toiminta tukee Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen toiminnan käynnistymistä ja tätä kautta Kymenlaakson maakuntaohjelman ja älykkään erikoistumisen strategian toteuttamista monin tavoin. Entistä tiiviimpi strateginen korkeakouluyhteistyö ja TKI-rahoituksen kohdennus maakunnan kehittämisen kärkialoille tukee osaltaan elinkeinoelämän ja työllisyyden elpymistä koronapandemian vaikutuksista sekä vahvistaa elinkeinoelämän ja tutkimus- ja kehittämisinstituutioiden välistä yhteistyötä. Toiminta edistää merkittävästi Kymenlaakson selviytymissuunnitelman ja kestävän kasvun ohjelman tavoitteita ja hankekokonaisuuksia TKI-rahoituksen entistä paremmalla hyödyntämisellä.

Hanke vahvistaa Kymenlaakson maakunnan TKI-ekosysteemiä mm. laajentamalla TKI-rahoituspohjaa esim. EU:n innovaatiorahoituksella sekä edesauttamalla yliopistojen uusien professuurien ja tutkimusryhmien perustamista maakuntaan. Näiden avulla yritysten TKI-osaaminen ja rahoituspohja vahvistuu, mikä mahdollistaa yritysten kasvun ja kansainvälistymisen sekä uusien työpaikkojen syntymisen. Strateginen korkeakouluyhteistyö kytkeytyy myös maakunnan kehittämisen kärkihankkeisiin. Uudet professuurit ja muu vahvistunut TKI-toiminta parantavat mm. maakunnan edellytyksiä kilpailtaessa kansallisesta ja kansainvälisestä TKI-rahoituksesta ja yritysten sijoittumisesta Suomeen.

Hankkeen tärkeimmät tavoitteet:

  1. Korkeakouluyhdistyksen toiminnan käynnistys ja vakiinnuttaminen
  2. Kymenlaakson korkeakouluyhdistyksen strategian laatiminen
  3. Seudulle rakentuvan innovaatioekosysteemin vahvistaminen uusilla tutkimusyksiköillä ja 3-5 professuurilla vuoteen 2025 mennessä
  4. Kansainvälisen TKI-rahoituksen ja verkostojen vahvistaminen RIS3-kärkialoilla
  5. Ekosysteemisopimuksen vaatiman korkeakoulukeskittymän luominen (Kymenlaakso ei täytä kriteerejä tällä hetkellä)

Hankkeen rahoitus: Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen rahoitus (AKKE)

Hankkeen toteutusaika: 1.4.2021-30.6.2023

Hankkeen toteuttaja: Kymenlaakson korkeakouluyhdistys ry

Lisätietoja: www.kymenlaaksonkorkeakouluyhdistys.fi