Kymenlaakson ennakoi

Tapahtumat

ICT-alan toimialatyöpaja 11.5.2021

Kymenlaaksossa haastateltiin maaliskuussa ICT-alan työnantajia koulutus-, osaamis- ja rekrytointitarpeista.

Toimialatyöpajassa julkaistiin työnantajahaastattelujen tulokset. Lisäksi keskusteltiin tarvittavista jatkotoimenpiteistä, jotta Kymenlaakson ICT-alan koulutus olisi veto- ja pitovoimaista sekä vastaisi yritysten rekrytointiongelmiin ja osaamistarpeisiin.

Materiaalit löydät tästä linkistä.Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.