Kymenlaakso ennakoi

Tilastot ja ennusteet

Jaa tämä artikkeli

Tilastot ja ennusteet

Kymenlaakson Liitto koostaa tilasto- ja ennustetietoja Kymenlaaksosta. Tietoja kootaan monipuolisesti väestöstä ja sen kehityksestä, työpaikoista ja työttömyysluvuista, kansantaloudesta jne. Tilasto- ja ennustetietoja päivitetään kuukausittain.

Tätä sivustoa päivitetään parhaillaan. Pahoittelemme häiriötä!

Aluekehityksen tilanneseuranta

Tutki alueiden väestöön, työllisyyteen, aluetalouteen, osaamiseen ja uudistumiseen, terveyteen ja hyvinvointiin sekä elinympäristöön liittyviä tilannekuvia.

Valtiokonttorin ylläpitämä palvelu, Tutkihallintoa.fi, kokoaa kuntatalouden ja valtionhallinnon tietoja yhteen osoitteeseen. Raportit perustuvat Tilastokeskuksen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Opetushallituksen, Verohallinnon, Traficomin sekä työ- ja elinkeinoministeriön tuottamiin tietoihin.

Tilasto- ja ennustetietopaketit

Tilasto- ja ennustetietopaketit (.pdf). PDF-muotoiset tilasto- ja ennustekoonnit tulevat poistumaan vähitellen sivuston päivitysten myötä ja korvataan teemakohtaisilla tilasto- ja ennustesivuilla.Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.