Kymenlaakson ennakoi

Tilastot ja ennusteet

Jaa tämä artikkeli

Tilastot ja ennusteet

Kymenlaakson Liitto koostaa tilasto- ja ennustetietoja Kymenlaaksosta. Tietoja kootaan monipuolisesti väestöstä ja sen kehityksestä, työpaikoista ja työttömyysluvuista, kansantaloudesta jne. Tilasto- ja ennustetietoja päivitetään kuukausittain.
Tilasto- ja ennustetietopaketit (pdf):
Linkkejä tilastoihin
Alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmä - ECOREG:

Ekotehokkuus liittää toisiinsa pyrkimyksen taloudelliseen hyvinvointiin ja hyvään ympäristön laatuun. ECOREG-indikaattoreilla esitetään Kymenlaakson ekotehokkuuden tilaa. Kymenlaakson taloudellista, sosiaalista ja ympäristön kestävää kehitystä kuvaavia indikaattoreita on yhteensä 30 kpl. Katso tästä.

Tutki alueiden väestö-, työllisyys-, aluetalous-, osaaminen ja uudistuminen-, terveys ja hyvinvointi- sekä elinympäristön tilannekuvia

Valtiokonttorin ylläpitämä palvelu, joka kokoaa kuntatalouden ja valtionhallinnon tietoja yhteen osoitteeseen. Ensimmäinen versio palvelusta julkaistiin 8.1.2020, jolloin sivustolle koottiin saataville kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja -suunnitelmatiedot sekä valtionhallinnon talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuustietoja. Kuntien ja kuntayhtymien talouden toteumatietoja aletaan julkaista vuodesta 2021 alkaen. Tutkihallintoa.fi

Tutustu DIAK Huono-osaisuus Suomessa karttapalveluun https://diak.shinyapps.io/karttasovellus/
Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista Sotkanet.fi


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.