Tilastot ja ennusteet

Kymenlaakson Liitto koostaa tilasto- ja ennustetietoja Kymenlaaksosta. Tietoja kootaan monipuolisesti väestöstä ja sen kehityksestä, työpaikoista ja työttömyysluvuista, kansantaloudesta jne. Tilasto- ja ennustetietoja päivitetään kuukausittain.

Tilasto- ja ennustetietopaketit (pdf):
Linkkejä tilastoihin
Alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviointijärjestelmä - ECOREG:

Ekotehokkuus liittää toisiinsa pyrkimyksen taloudelliseen hyvinvointiin ja hyvään ympäristön laatuun. ECOREG-indikaattoreilla esitetään Kymenlaakson ekotehokkuuden tilaa. Kymenlaakson taloudellista, sosiaalista ja ympäristön kestävää kehitystä kuvaavia indikaattoreita on yhteensä 30 kpl. Katso tästä.

Investoinnit kartalla

Oheisesta linkistä löytyy Kymenlaakson alueella suunnitteilla olevat ja toteutetut investoinnit. Voit tutustua investointeihin luettelon tai kartan avulla. Lisätieto yksittäisistä kohteista saat klikkaamalla, joko luettelon tai kartan kohteita. Voit suodattaa kartan ja luettelon kohteita klikkaamalla graafien osia esim. valitsemalla kaikki suunnitteilla olevat hankkeet.

Avaa investointikartta

Kymenlaakson liiton paikkatietopalvelu

Kymenlaakson liiton paikkatietopalvelussa pääset tutustumaan kartalla esitettyihin tilasto- ja ennustetietoihin. Palveluun on koottu neljä karttasarjaa: Tilastotietoja Kymenlaaksosta, Tilastotietoja Kymenlaaksosta - väestö, Tilastotietoja Kymenlaaksosta - väestönkehitys, Tilastotietoja Kymenlaaksosta - työ ja koulutus.

Paikkatietopalveluun

Tutki alueiden väestö-, työllisyys-, aluetalous-, osaaminen ja uudistuminen-, terveys ja hyvinvointi- sekä elinympäristön tilannekuvia

Valtiokonttorin ylläpitämä palvelu, joka kokoaa kuntatalouden ja valtionhallinnon tietoja yhteen osoitteeseen. Ensimmäinen versio palvelusta julkaistiin 8.1.2020, jolloin sivustolle koottiin saataville kuntien ja kuntayhtymien talousarvio- ja -suunnitelmatiedot sekä valtionhallinnon talous-, henkilöstö- ja tuloksellisuustietoja. Kuntien ja kuntayhtymien talouden toteumatietoja aletaan julkaista vuodesta 2021 alkaen. Tutkihallintoa.fi

Tutustu DIAK Huono-osaisuus Suomessa karttapalveluun https://diak.shinyapps.io/karttasovellus/
Tilastotietoja suomalaisten terveydestä ja hyvinvoinnista Sotkanet.fi

Tulosta

Cursor
Logo Tehaayhes B
Logo Ely
Logo Kll
Logo Ksao
Logo Ksao
Logo K Aik
Kinno
Logo Kk N
Kymenlaaksonkesayliopisto
Logo Kll
Logo Yrittajat N