Skip to main content

Kymenlaakson ennakoi

Miehikkälän avainlukuja

Jaa tämä artikkeli

Miehikkälän avainlukuja

Miehikkälän keskeiset avainluvut ja väestöennusteet.

Tilastoja

Taajama-asteella tarkoitetaan taajamien väestön osuutta koko kunnan väestöstä. Miehikkälässä taajama-aste on 29,9 %. Yli 90 % taajama-aste tarkoittaa rakenteeltaan kaupunkimaista kuntaa. Miehikkälässä 96,6 % väestöstä asuu rivi- tai pientalossa.

Työikäisen väestön osuus Miehikkälän väestöstä on 51.5 % ja yli 64-vuotiaiden osuus 39,1 %. Lapsia (alle 15-v) miehikkäläläisistä on 9.4 %. Miehikkälän väestö on vanhempaa kuin Kymenlaaksossa keskimäärin ja lasten osuus keskimääräistä pienempi. Myös työikäistä väestöä on vähemmän kuin Kymenlaaksossa keskimäärin (57,7 %). 

Miehikkälän työllisyysaste on n. 70.3 % ja työttömien osuus työvoimasta 10.6 %. 

Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaineiden osuus yli 15-vuotiaista miehikkäläläisistä on 61.6 %. Koko Kymenlaaksossa luku on 74.6 % ja koko Suomessa 74.6 %.

Ulkomaan kansalaisten osuus Miehikkälän väestöstä on 2,9 %, mikä on vähemmän kuin Kymenlaaksossa keskimäärin 3.8 %. 

Miehikkälän väkiluku vuonna 2023 oli 1 752 henkilöä. Väkiluku väheni vuoteen 2022 verrattuna -2,18 %. 

Väestörakennetta mitataan ns. taloudellisella huoltosuhteella, jossa lasketaan kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. Laskennassa ei-työllisiksi huomioidaan myös alle 15-vuotiaat ja yli 64-vuotiaat. Huoltosuhde ilmoitetaan indeksilukuna. Miehikkälän taloudellinen huoltosuhde on 187.6 eli ts. 188 ei-työllistä 100 työllistä kohden. Koko Kymenlaakson taloudellinen huoltosuhde on 160.2.

Miehikkälässä sijaitsi vuonna 2021 433 työpaikkaa ja alueella asui 638 työllistä.

Kuntien välinen muuttovoitto oli Miehikkälässä -8 henkeä vuonna 2021.

Tilastokeskus julkaisee väestöennusteita, jotka ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Niitä laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen.

Viimeisin Tilastokeskuksen laatima väestöennuste on julkaistu syksyllä 2021 ja se osoittaa Miehikkälään vuodelle 2040 1 412 asukasta.

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Miehikkälässä syntyvyys pysyy lähes samana ollen vuonna 2040 4 lasta. Kuolleisuus pysyy tasaisena n. 35 kuollutta vuosittain. Näin ollen luonnollinen väestönlisäys jatkaa Tilastokeskuksen ennusteen mukaan negatiivista kehitystä tulevaisuudessakin.

Pois muuttaneiden määrä tulee Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kääntymään laskuun ja kokonaisnettomuutto olisi Miehikkälässä vuonna 2025 jo hieman postiivinen. Vuonna 2040 kokonaisnettomuutto olisi 2 henkeä postiviisen puolella.