Skip to main content

Kymenlaakson ennakoi

Virolahden avainlukuja

Jaa tämä artikkeli

Virolahden avainlukuja

Virolahden keskeiset avainluvut ja väestöennusteet.

Tilastoja

Taajama-asteella tarkoitetaan taajamien väestön osuutta koko kunnan väestöstä. Virolahdella taajama-aste on 47,2 %. Yli 90 % taajama-aste tarkoittaa rakenteeltaan kaupunkimaista kuntaa. Virolahdella 96,6 % väestöstä asuu rivi- tai pientalossa.

Työikäisen väestön osuus Virolahden väestöstä on 54.8 % ja yli 64-vuotiaiden osuus 34 %. Lapsia (alle 15-v) virolahtelaisista on 11.2 %. Virolahden väestö on vanhempaa kuin Kymenlaaksossa keskimäärin ja lasten osuus hieman keskimääräistä pienempi. Myös työikäistä väestöä on hieman vähemmän kuin Kymenlaaksossa keskimäärin (57,7 %). 

Virolahden työllisyysaste on 67.9 % ja työttömien osuus työvoimasta n. 13.5 %. 

Vähintään toisen asteen tutkinnon suorittaineiden osuus yli 15-vuotiaista virolahtelaisista on 68,3 %. Koko Kymenlaaksossa luku on 73 % ja koko Suomessa 74,6 %.

Ulkomaan kansalaisten osuus Virolahden väestöstä on 3,9 %, mikä on saman verran kuin koko Kymenlaaksossa keskimäärin. 

Virolahden väkiluku vuonna 2023 oli 2 927 henkilöä. Väkiluku vähentyi vuoteen 2022 verrattuna -1,98 %. 

Väestörakennetta mitataan ns. taloudellisella huoltosuhteella, jossa lasketaan kuinka monta työvoiman ulkopuolella olevaa ja työtöntä on yhtä työllistä kohti. Laskennassa ei-työllisiksi huomioidaan myös alle 15-vuotiaat ja yli 64-vuotiaat. Huoltosuhde ilmoitetaan indeksilukuna. Virolahden taloudellinen huoltosuhde on 174,6 eli ts. 174 ei-työllistä 100 työllistä kohden. Koko Kymenlaakson taloudellinen huoltosuhde on 160,2.

Virolahdella sijaitsi vuonna 2021 1134 työpaikkaa ja alueella asui 2021  1 107 työllistä.

Tilastokeskus julkaisee väestöennusteita, jotka ovat ns. demografisia trendilaskelmia, joissa lasketaan mikä olisi alueen tuleva väestö, jos viime vuosien väestönkehitys jatkuisi samanlaisena. Tilastokeskuksen väestöennusteet perustuvat havaintoihin syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen menneestä kehityksestä. Niitä laadittaessa ei oteta huomioon taloudellisten, sosiaalisten eikä muiden yhteiskunta- tai aluepoliittisten päätösten mahdollista vaikutusta tulevaan väestönkehitykseen.

Viimeisin Tilastokeskuksen laatima väestöennuste on julkaistu syksyllä 2021 ja se osoittaa Virolahdelle vuodelle 2040 2 450 asukasta.

Tilastokeskuksen ennusteen mukaan Virolahdella syntyvyys pysyy lähes samana ollen vuonna 2040 11asta. Kuolleisuus pysyy tasaisena n. 50 kuollutta vuosittain. Näin ollen luonnollinen väestönlisäys jatkaa Tilastokeskuksen ennusteen mukaan negatiivista kehitystä tulevaisuudessakin.

Pois muuttaneiden määrä tulee Tilastokeskuksen ennusteen mukaan kääntymään laskuun ja kokonaisnettomuutto olisi Virolahdella vuonna 2030 jo hieman postiivinen. Vuonna 2040 kokonaisnettomuutto olisi 16 henkeä postiviisen puolella.