Kymenlaakso ennakoi

Liikenne ja pendelöinti

Jaa tämä artikkeli

Liikenne ja pendelöinti

Kymenlaakson liikennejärjestelmä on osa globaalia tavara- ja henkilöliikenteen liikennejärjestelmää. Alueen tie- ja rataverkko, tavaraliikenteen terminaalit ja rajanylityspaikat palvelevat koko Suomen teollisuuden kuljetuksia sekä Venäjän Suomen kautta kulkevia transitokuljetuksia.

Kymenlaakson väylähankkeet

Tutustu Kymenlaakson väylähankkeisiin päivittyvän tilannekuvapalvelun avulla.

Liikennetilastoja

Kymenlaakson kokonaisliikennesuoritteet ovat vuodesta noin 1150 milj. auto-kilometriä, joista merkittävin osa syntyy valtateillä. Vuonna 2020 liikennesuoritteiden määrä on vähentynyt n. 16 % verrattuna vuoteen 2019. Vähentymä on ollut poikkeuksellisen suuri, josta suurin vähentymä on syntynyt valtateiden liikennesuoritteiden laskusta.

Kokonaisliikennesuoritteista raskaan liikenteen osuus on ollut n. 11 % vuonna 2020, jolloin raskaan liikenteen suoritteet on ollut 105 milj. auto-kilometriä. Edelliseen vuoteen 2019 verrattuna liikennesuoritteiden määrä on vähentynyt noin 13 %. Raskas liikenne kuormittaa Kymenlaaksossa erityisesti valtateitä.

Liikennesuoritteiden määrä on vähentynyt useiden vuosien ajan henkilöliikenteen ja raskaan liikenteen osalta Vaalimaan rajanylityspaikalla. Suoritteiden määrä on vähentynyt poikkeuksellisen nopeasti 2019-2020 vuosien välillä.

Henkilöiden rajanylityksiä Vaalimaalla on ollut 2020 saapuvia 305 725 ja lähteviä 325 032 henkeä. Verrattuna vuoteen 2019 henkilöiden rajanylitykset ovat vähentyneet n. 73 %, jolloin oli saapuvia 1 159 554 henkeä ja lähteviä on 1 197 260 henkeä.

Rajan ylittäneiden henkilöautojen määrä väheni vuonna 2020 noin 26 % saapuvat ja lähtevät 16 % verrattuna vuoden takaiseen. Samaa suuruusluokka oli myös raskaan liikenteen muutos, jonka osalta vähennys oli saapuvien osalta 22 % vähemmän ja lähtevien osalta 16 % vähemmän.

Pendelöintitilastoja

Kymenlaakson sisällä pendelöidään eri kuntien välillä ja pendelöinti korostuu erityisesti eteläisessä Kymenlaaksossa. Suhteutettuna työpaikkojen kokonaismäärään Kymenlaakson muista kunnista Kotkaan pendelöi 26 % (n. 4997 henkeä), Haminaan 30 % (n. 1608 henkeä), Miehikkälä 27 % (n. 88 henkeä) ja Virolahdelle 42 % (n. 395 henkeä) sekä Pyhtäälle 47 % (n. 405 henkeä). Kouvolaan pendelöinti kaikkein vähäisintä ollen noin 4 % (n. 1108 henkeä). Kouvola on maakunnan suurin työllistäjä, joten määrällisesti Kouvolaan pendelöidään Kotkan ja Haminan jälkeen kolmanneksi eniten.

Suhteutettuna työssä käyviin Pyhtäältä pendelöidään eniten muualle Kymenlaakson alueelle. Pyhtääläisistä 71 % käy muualla töissä. Pyhtääläisistä työssäkäyvistä pendelöinti Kotkaan oli yleisintä. Virolahtelaisista 46 % ja miehikkäläläisistä 53 % pendelöi muualle töihin suunnaten pääosin Etelä-Kymenlaakson kuntiin. Haminasta pendelöitiin määrällisesti kaikkein eniten Kymenlaaksossa. Haminalaisista noin 2854 henkeä pendelöi, joka on 42 % työssäkäyvistä. Kotkasta pendelöi 12 % (n. 2037 henkeä) ja Kouvolasta 6 % (n. 1590 henkeä).

Kymenlaakson ulkopuolelta Kymenlaaksoon pendelöidään myös aktiivisesti. Kymenlaakson tärkeimmät muut maakunnat, joista pendelöidään Kymenlaaksoon, ovat Päijät-Häme, Uusimaa ja Etelä-Karjala.

Uudellemaalle pendelöidään selvästi eniten Kymenlaaksosta.  Miehikkälässä ja Virolahdella Etelä-karjala oli merkittävin maakunta, johon pendelöitiin. Kouvolassa Päijät-Hämeen merkitys korostui verrattuna muihin Kymenlaakson kuntiin.

Pendelöintitarkastelussa mukana olevissa kaupungeissa Uudella maalla sijaitsevien kaupunkien merkitys korostuu, jossa erityisesti Helsinki on merkittävin kaupunki. Lappeenrannan tärkeä kaupunki ja Lahti pohjoisen Kymenlaakson osalta. Huomattavaa on, että pelkästään ei pendelöidä maakuntakeskusten välillä vaan pendelöinti jakautuu useisiin kaupunkeihin.Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.