Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Ympäristö ja luonnonvarat

Jaa tämä artikkeli

Ympäristö ja luonnonvarat

Ilmastonmuutoksen hillintä, kestävä luonnonvarojen käyttö sekä puhdas ja monimuotoinen luonto ovat Kymenlaaksossa keskeisiä tavoitteita. Kymenlaakso on HINKU-maakunta ja Hiilineutraali Kymenlaakso -tiekartta ohjaa ilmastonmuutoksen torjuntatyötä maakunnassa. Ympäristön tilaa, hyvinvoinnin ja talouskasvun kehittymistä sekä näiden välisiä kytköksiä seurataan ECOREG-indikaattoreiden avulla.

Hiilineutraali Kymenlaakso

Kymenlaakson tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta. Tavoitteen toteutumiseksi on laadittu tiekartta, joka sisältää tiedot maakunnan kasvihuonekaasupäästölähteistä ja tärkeimmät toimenpiteet sektoreittain.Tiekartassa esitetään maakunnan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys sekä tärkeimmät toimet, joilla tavoite saavutetaan. Pääpaino on päästövähennyksissä.Merkittävimmät päästövähennystoimet ja -potentiaalit kohdistuvat liikenteeseen, teollisuuteen sekä energiantuotantoon. Lisäksi on tärkeää lisätä maaperän ja metsien hiilinieluja.

Kymenlaakson tavoitteena on olla hiilineutraali maakunta vuoteen 2035 mennessä. Kymenlaakso on myös Hinku-maakunta, eli tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 80 % vuosina 2007-2030. Kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet lähes kaikilla sektoreilla yhteensä 44 % vuosina 2005-2019 kaikkien päästöjen osalta (Lähde: SYKE). Päästöt asukasta kohden ovat kuitenkin Suomen keskitasoa suuremmat. Suurimmat päästövähennykset on saavutettu teollisuudessa sekä energiantuotannossa.

Tutustu Kymenlaakson kasvihuonekaasupäästöjen Hinku-seurantaan Hiilineutraalisuomi.fi -palvelussa. Valitse aluevalinnasta Kymenlaakso.

Alueellinen ekotehokkuus

Alueellisen ekotehokkuuden seuranta- ja arviontijärjestelmä (ECOREG) on alueen ekotehokkuuden seurantaan kehitetty indikaattorijärjestelmä. Indikaattorijoukko koostuu ympäristö- ja talousindikaattoreista sekä ekotehokkuuden mittaamista tukevista sosiaalis-kulttuurisista indikaattoreista. Lisäksi sivustolta löytyy kymmenen vuoden välein päivitettävä ympäristöanalyysi, joka arvioi ilmastonmuutoksen vaikutuksia alueella. Palvelua ylläpitää Kaakkois-Suomen ELY-keskus.