Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Kaupan ala

Jaa tämä artikkeli

Kaupan ala

Alalla tehdään myynti- ja palvelutyötä. Siihen kuuluvat tukku-, vähittäis- ja autokauppa sekä suoramyynti. Kaupan ala tarjoaa monipuolisia tehtäviä, jotka vaihtelevat asiakaspalvelusta myyntiin, ostamiseen, markkinointiin, esimies- ja johtotehtäviin sekä hallinnollisiin tehtäviin.

Toimialan näkymät

Kauppa on suuri työllistäjä kansallisesti ja alueellisesti. Se työllistää lähes 270 000 henkeä ja muodostaa noin kymmenesosan bruttokansantuotteestamme. Kaupan alalla on tarjolla hyvin monentyyppisiä työtehtäviä perusammattitehtävistä yliopistotutkintoa edellyttäviin vaativiin asiantuntija- ja esimiestehtäviin, ja niihin voi päästä useaa eri reittiä. Toimialalla työskentelee paljon niin nuoria kuin osa-aikaisiakin työntekijöitä -  läpikulkualankin piirteitä on, eli vaihtuvuus on suurta. Noin 10 prosenttia Kymenlaakson työpaikoista on kaupan alalla. Maakunnassa lähiajan työmarkkinatilanne on varsin tasapainoinen (ks. www.ammattibarometri.fi).

Kaupan ala on murroksessa ja vähittäiskaupan työllisyyden ennakoidaan kääntyvän laskusuuntaan. Kotimaisen ja ulkomaisen kilpailun kiristyminen niin kivijalassa kuin verkossakin, kuluttajien varovaisuus sekä tarve toimintojen tehostamiseen ja kustannustehokkuuteen vähentävät työvoiman kysyntää (sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä). Toimintojen automatisointi, digitalisaatio ja lisääntyvä tekoälyn hyödyntäminen muuttavat alaa hävittäen, luoden ja muuttaen osaamistarpeita, työtehtäviä ja ammatteja. Digitalisaatio vähentää työvoiman tarvetta, mutta samanaikaisesti haetaan uudenlaista osaamista.  On ennakoitu, että korkeakoulutettujen määrä kasvaa ja asiantuntijatehtävät lisääntyvät.


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Sähköisen ja kivijalkakaupan yhteistyö (monikanavaisuus)
 • Tavaravirtojen hallinta (verkkokaupan kehittyminen)
 • Elämyksellisyys, helppous, nopeus, arjen luksus

 • Asiantuntija-ammattien kasvu
 • Palvelumuotoilu ja palvelujen personointi
 • Ekologisuus, vastuullisuus, kestävyys, kiertotalous

 • Kansainvälistyminen
 • Digitalisaatio, datan hyödyntäminen

 • uudet kulutuksen ja kaupan toimintamallit (esimerkiksi lainaus, vuokraus, huolto)

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Verkkokauppaosaaminen (myös kansainvälinen)

 • Verkkoasiakaspalvelu, digitaalisen identiteetin hallintataidot, hakukone-optimointi, verkkokaupan virtuaaliset elementit, kaupan elämyksellisyys

 • Tuotetuntemus, tiimityötaidot ja kielitaito

 • Hankintatyöhön ja logistiikkaan liittyvä osaaminen, henkilöstöjohtaminen

 • Erilaisten viestintäteknologioiden käyttö, somemarkkinointi

 • Palvelujen personointi, kyky hyödyntää big dataa ja asiakastietoja

 • Kuluttajien ostokäyttäytymisen trendit

 • Vastuullinen ja ympäristöystävällinen kauppa, hiilijalanjäljen laskeminen

 • Turvallisuusosaaminen, myös kyberturvallisuus

Aiheeseen liittyviä liitetiedostoja

pdf

kymenlaakso_kouvola_kaupan-merkitys

Tiedoston koko: 376.58 KB
Lisätty: 05.05.2021