Kaupan ala

Alalla tehdään myynti- ja palvelutyötä. Siihen kuuluvat tukku-, vähittäis- ja autokauppa sekä suoramyynti. Kaupan alalla on tarjolla monipuolisia tehtäviä, jotka vaihtelevat asiakaspalvelusta myyntiin, ostamiseen, markkinointiin, esimies- ja johtotehtäviin sekä hallinnollisiin tehtäviin.

Kaupan alan näkymät

Ala on suuri työllistäjä kansallisesti ja alueellisesti. Se työllistää lähes 300 000 henkeä ja muodostaa noin kymmenesosan bruttokansantuotteestamme. Noin 10 prosenttia Kymenlaakson työpaikoista on kaupan alalla. Tukku- ja vähittäiskaupan toimipaikkoja on maakunnassa noin 1700. Kaupassa on läpikulkualan piirteitä, jolloin vaihtuvuus on suurta. Alalla työskentelee myös paljon nuoria ja osa-aikaisia työntekijöitä. Maakunnassa lähiajan työmarkkinatilanne on varsin tasapainoinen. Pulaa on puhelin- ja asiakaspalvelukeskusten myyjistä, ylitarjontaa on myyjistä (katso tarkemmin www.ammattibarometri.fi).

Alan liikevaihto on maltillisessa kasvussa. Toimintojen automatisointi, asiakkaiden kustannustehokkuus ja ulkomainen kilpailu vähentävät tukkukaupan ja vähittäiskaupan työllisyyttä. Toisaalta digitalisaatio ja toimintojen automatisointi synnyttävät uusia tehtäviä samalla kun suorittavia työtehtäviä häviää. Työvoimaa tarvitaan myös korvaamaan suurta poistumaa.

Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Sähköisen ja kivijalkakaupan yhteistyö (monikanavaisuus)
 • Tavaravirtojen hallinta (verkkokaupan kehittyminen)
 • Elämyksellisyys
 • Automaatio
 • Asiantuntija-ammattien kasvu
 • Palvelumuotoilu ja palvelujen personointi
 • Ekologisuus, vastuullisuus
 • Kansainvälistyminen

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen ja asiakaslähtöinen viestintä
 • Tuotetuntemus
 • Tiimityötaidot ja kielitaito
 • Verkkokauppaan liittyvä osaaminen
 • Tietotekninen osaaminen osana kaikkia työtehtäviä
 • Turvallisuusosaaminen
 • Monialainen osaaminen

Tulosta

Cursor
Logo Tehaayhes B
Logo Ely
Logo Kll
Logo Ksao
Logo Ksao
Logo K Aik
Kinno
Logo Kk N
Kymenlaaksonkesayliopisto
Logo Kll
Logo Yrittajat N