Kymenlaakso ennakoi

Kone- ja metalliteollisuus

Jaa tämä artikkeli

Kone- ja metalliteollisuus

Kone- ja metallituoteteollisuus on suurin ja eniten työllistävä teknologiateollisuuden päätoimialoista. Toimialan Suomessa sijaitsevissa yksiköissä työskentelee noin 125 000 henkilöä. Yritysten liikevaihto on 28 miljardia euroa.

Toimialan suurin tuoteryhmä ovat koneet ja laitteet, muita tuoteryhmiä ovat metallituotteet sekä kulkuneuvot. Tunnettuja tuotteita ovat esimerkiksi risteilyalukset, hissit, paperikoneet ja laivojen ja voimaloiden moottorit. Korkeatasoista osaamista tarvitaan tuotannon lisäksi tutkimuksessa, tuotekehityksessä, suunnittelussa, huollossa ja kunnossapidossa sekä asiakastuen, hallinnon, oston ja hankinnan sekä markkinoinnin ja myynnin tehtäväalueilla. Toimialan yritysten erityispiirteitä ovat uusien teknologioiden nopea soveltaminen tuotteisiin ja niiden valmistukseen, asiakaslähtöiset tuotteet, toimiminen yhteistyöverkostoissa sekä erikoistuminen omille osaamisalueille. Kone- ja metallituoteteollisuudessa on monien suurien toimijoiden lisäksi paljon pieniä ja keskisuuria teollisuusyrityksiä, ja se on läheisessä yhteydessä ICT- ja energia-aloihin sekä Kaakkois-Suomessa erityisesti metsä- ja paperialaan.

Kone- ja metalliteollisuuden näkymät

Ala työllistää Kymenlaaksossa noin 4000 henkilöä noin neljässäsadassa toimipaikassa. Erityisesti maakunnassa on koneiden ja laitteiden korjaukseen, huoltoon ja asennukseen sekä metallituotteiden valmistukseen keskittyviä yrityksiä. Kaikkien alan yritysten liikevaihto oli maakunnassa vuonna 2017 noin 975 miljoonaa euroa.

Monilla Kymenlaakson kone- ja metalliteollisuuden yrityksillä on pulaa osaavista työntekijöistä. Tarvetta on muun muassa konetekniikan erityisasiantuntijoille, hitsaajille ja kaasuleikkaajille, ohutlevysepille sekä koneenasettajille ja koneistajille.


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Energiatehokkuus

 • Energia- ja ympäristöteknologioiden merkityksen kasvu
 • Koneenrakennusklusterin kansainvälinen verkottuminen
 • Prosessien automatisointi
 • Koneiden ja laitteiden sijaan myydään palveluita

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Kokonaisuuksien hahmottaminen
 • Asiakasnäkökulman ymmärtäminen
 • Ympäristöosaaminen
 • Energiatehokkuus
 • Elinkaariajattelu
 • Tuotanto- ja toimitusketjun hallinnan osaaminen
 • Johtamisosaaminen
 • Kielitaito, kommunikaatiotaidot
 • Valmistusmenetelmien ja perinteisten insinööritieteiden osaaminen

Aiheeseen liittyvä liitetiedostojaKymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.