Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Kone- ja metalliteollisuus

Jaa tämä artikkeli

Kone- ja metalliteollisuus

Teknologiateollisuuteen kuuluva kone- ja metallituoteteollisuus työllistää Suomessa noin 134 000 ammattilaista ja ulkomailla tytäryrityksissä lähes saman verran. Henkilöstömäärällä mitattuna kone- ja metallituoteteollisuus työllistää Suomessa enemmän kuin mikään toinen teollisuudenala.

KKone- ja metalliteollisuudessa on monien suurien toimijoiden lisäksi paljon niin pieniä kuin keskisuuria teollisuusyrityksiä, ja se on läheisessä yhteydessä ICT- ja energia-aloihin sekä Kymenlaaksossa erityisesti metsä- ja paperialaan. Toimialan suurin tuoteryhmä on koneet ja laitteet, muita tuoteryhmiä ovat metallituotteet sekä kulkuneuvot. Tunnettuja tuotteita ovat esimerkiksi risteilyalukset, hissit, paperikoneet sekä laivojen ja voimaloiden moottorit. Toimialojen erityispiirteitä ovat uusien teknologioiden nopea soveltaminen tuotteisiin ja niiden valmistukseen, erilaiset asiakaslähtöiset tuotteet, toimiminen yhteistyöverkostoissa sekä erikoistuminen omille osaamisalueille.

Metalliteollisuuden yrityksissä tarvitaan monenlaista osaamista. Henkilöstöä tarvitaan mm. tuotannon, huollon, kunnossapidon, ylläpidon ja asiakastuen sekä myynnin ja markkinoinnin tehtäviin.  Yleisin tutkintotausta kone- ja metallituoteteollisuudessa sekä metallien jalostuksessa on toisen asteen ammatillinen tutkinto. Korkeakoulutettuja työntekijöistä on selvä vähemmistö, mutta heidän osuutensa ennakoidaan nousevan.

Kone- ja metalliteollisuuden näkymät

Kymenlaaksossa erityisesti on koneiden ja laitteiden korjaukseen, huoltoon ja asennukseen sekä metallituotteiden valmistamiseen keskittyviä yrityksiä.

Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset toimivat globaaleilla markkinoilla, joihin vaikuttavat maailmantalouden suhdanteiden vaihtelut. Ne heijastuvat viennin määrinä sekä tuotteiden ja palveluiden kysyntänä yrityksissä osaajien tarpeeseen. Kone- ja metallituoteteollisuuden yritykset rekrytoivat tarpeen mukaan. Varsinkin tuotannosta jää runsaasti työntekijöitä eläkkeelle lähivuosina, ja heidän tilalleen tarvitaan uusia työntekijöitä. Henkilöstön kokonaismäärän arvioidaan pysyvän lähivuosina suurin piirtein samalla tasolla tai kasvavan hieman. Näkymät ovat pitkällä aikavälillä myönteiset. Tuotantoa ja työllisyyttä edistää erityisesti uusien koneiden ja laitteiden kysyntä maailman väestönkasvun ja kaupungistumisen myötä. Tuotteet liittyvät esimerkiksi rakentamiseen, teollisuuteen, energiantuotantoon ja ympäristöteknologiaan.

Monilla Kymenlaakson kone- ja metalliteollisuuden yrityksillä on pulaa osaavista työntekijöistä. Tarvetta on muun muassa konetekniikan erityisasiantuntijoista, hitsaajista sekä koneistajista (katso lisää www.ammattibarometri.fi).


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Energiatehokkuus

 • Energia- ja ympäristöteknologioiden merkityksen kasvu
 • Koneenrakennusklusterin kansainvälinen verkottuminen
 • Prosessien automatisointi (kyky ohjelmoida ja tuntea robotiikkaa)

 • Koneiden ja laitteiden sijaan myydään palveluita

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Energiatehokkuus, kestävä kehitys, ympäristöosaaminen

 • Asiakasnäkökulman ymmärtäminen
 • Metallien ja muiden materiaalien  kierrätys

 • Automaatioiden hallintaosaaminen, robotiikkateknologian käyttötaidot

 • Koneiden käyttötiedon analysointi, logiikkaohjelmat, CNC-ohjelmointiosaaminen, CAD- & 3D-osaaminen

 • Diagnostiikka-, korjaus- ja huoltotoiminnan hallinta etäyhteyksillä

 • Erikoismetallit, laserhitsaus

 • Prosessiteollisuuden (ennakoiva) kunnossapito

 • Valmistusmenetelmien ja perinteisten insinööritieteiden osaaminen

Aiheeseen liittyvä liitetiedostoja