Kymenlaakso ennakoi

Kuljetus- ja logistiikka-ala

Jaa tämä artikkeli

Kuljetus- ja logistiikka-ala

Alalla tehdään monimuotoista työtä kuljetuksen, liikenteen ja varastoinnin parissa. Tie-, rautatie-, meri- ja lentoliikenne ovat yhteiskunnan ja talouden toiminnan elinehto. Materiaalivirtojen lisäksi alalla vastataan myös informaatiologistiikasta. Alan työskennellään kuljetuksessa, kuljetuksen suunnittelussa, lastaamisessa, kuormaamisessa, varastoinnissa, asiakaspalvelussa ja esimies- ja johtamistehtävissä.

Logistiikka ja kuljetusalan näkymät

Kuljetus ja varastointi työllistävät Kymenlaaksossa noin 4700 henkilöä. Alan toimipaikkojen määrä maakunnassa on noin 810. Toimipaikkojen määrä on laskenut edellisiin vuosiin verrattuna, mutta samalla liikevaihto on vuosina 2017–2018 noussut. Maakunnassa lähiajan työmarkkinatilanne on varsin tasapainoinen. Ylitarjontaa on kuitenkin rahdinkäsittelijöistä ja varastotyöntekijöistä. Pulaa on ainakin kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajista ja maansiirtokoneiden ynnä muiden kuljettajista (katso tarkemmin ammattibarometri.fi).

Logistiikka ja kuljetusala ovat Kymenlaaksossa keskeisiä hyvän sijainnin ja logistiikkaan tehtyjen panostuksien kautta. Kouvola on Suomen tärkeimpiä raideliikenteen risteyskohtia, ja HaminaKotkan satama on Suomen suurin yleissatama. Kumpaankin näistä logistiikkakeskuksista on tekeillä huomattavia sijoituksia. HaminaKotka investoi infrastruktuuriin ja varastointiin, ja Kouvolan Tehola-Kullasvaaran alueelle rakennetaan rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT -hankkeessa.

Logistiikka ja kuljetusalan ennustetaan muuttuvan huomattavasti tulevaisuudessa. Pitkällä aikavälillä automaation arvellaan vaikuttavan alaan paljon, mutta lyhyemmälläkin aikavälillä kulutustottumuksissa tapahtunut muutos, verkkokaupan yleistyminen ja esimerkiksi elektronisten sovellusten vaikutukset ovat jo muuttamassa alaa.


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Varastoinnin automaatio, tekoäly

 • Ajoneuvot ilman kuljettajia
 • Kotiinkuljetuksen yleistyminen
 • Data-analytiikan merkityksen kasvu (ennakoiva logistiikka)
 • Ympäristö- ja päästölainsäädännön kiristyminen
 • Kierrätyslogistiikan kehittyminen

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Asiakaspalveluosaaminen
 • Digitaalisten työkalujen soveltamiskyky
 • Etä- ja virtuaalipalveluiden hallinta
 • Ympäristöosaaminen
 • Verkostot ja yritysyhteistyö
 • Kielitaito
 • Turvallisuusosaaminen (erityisesti tietosuojaosaaminen ja tietoturvaosaaminen)
 • Globaalien logistiikkaketjujen ymmärtäminen

Aiheeseen liittyvä liitetiedostojaKymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.