Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Kuljetus- ja logistiikka-ala

Jaa tämä artikkeli

Kuljetus- ja logistiikka-ala

Alalla tehdään monimuotoista työtä kuljetuksen, liikenteen ja varastoinnin parissa. Tie-, rautatie-, meri- ja lentoliikenne ovat yhteiskunnan ja talouden toiminnan elinehto. Materiaalivirtojen lisäksi alalla vastataan myös informaatiologistiikasta. Alan työskennellään kuljetuksessa, sen suunnittelussa, lastaamisessa, kuormaamisessa, varastoinnissa, asiakaspalvelussa ja esimies- ja johtamistehtävissä.

Logistiikka ja kuljetusalan näkymät

Kuljetus ja varastointi työllistävät Kymenlaaksossa noin 5 000 henkilöä. Logistiikka ja kuljetusala ovat Kymenlaaksossa keskeisiä hyvän sijainnin ja logistiikkaan tehtyjen panostuksien kautta. Kouvola on Suomen tärkeimpiä raideliikenteen risteyskohtia, ja HaminaKotkan satama on Suomen tärkeimpiä raideliikenteen risteyskohtia, jonka lisäksi se on Suomen suurin yleissatama. Kumpaankin näistä logistiikkakeskuksista on tehty huomattavia investointeja.

Ukrainan sodan myötä logistiikka-alan tulevaisuus on aikaisempaa epävarmempi. Kuljetus- ja logistiikka-alan ennustetaan muuttuvan huomattavasti tulevaisuudessa. Pitkällä aikavälillä automaatio, mutta myös lyhyemmällä aikavälillä kulutustottumuksissa tapahtunut muutos, verkkokaupan yleistyminen ja esimerkiksi elektronisten sovellusten vaikutukset muuttavat alaa. Ammattibarometrista saat informaatiota ammattien lyhyen ajan kysyntänäkymistä.


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Varastoinnin automaatio, tekoäly

 • Ajoneuvot ilman kuljettajia, automatiikka ja robotiikka

 • Kotiinkuljetuksen yleistyminen
 • Data-analytiikan merkityksen kasvu (ennakoiva logistiikka)
 • Ekologisuus, energiatehokkuus, ympäristöystävällisyys

 • Toimitusketjuista toimitusverkostoihin

 • Asiakaskokemus syntyy yhä suuremmasta määrästä palveluita

 • Joustava logistiikka (kyky laajentaa, supistaa ja kohdentaa toimituskapasiteettia kulloisenkin markkinatilanteen ohjaamana)

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Toimitusketjujen hallinta, riskinhallintamenetelmät, toimitusketjun resilienssin varmistaminen, käyttöasteen optimointi, ennakoiva analytiikka 

 • Ympäristöystävälliset kuljetukset, kuljetusten hiilijalanjäljen pienentäminen, hiilijalanjäljen näkyvyys

 • Asiakaslähtöinen palvelujen kehittäminen, palveluliikenne (eri asiakasryhmien kohtaaminen)

 • Digitaalisten työkalujen soveltamiskyky, älylogistiikka

 • Perushuolto ja –kunnossapito (myös kuljettajilla)

 • Sähkö- ja hybridiautojen korjaustekniikka + muut uudet teknologiat

 • Ammattipätevyydet

 • Erikoisalat/-teemat kuljetustyössä, joihin tarvitaan lisää osaamista: puutavarakuljetukset ja muut vaativat kuljetukset (erikois-, ADR-, eläinkuljetukset yms.), elintarvikekuljetukset

 • Globaalien logistiikkaketjujen ymmärtäminen

Aiheeseen liittyvä liitetiedostoja