Kuljetus- ja logistiikka-ala

Alalla tehdään monimuotoista työtä kuljetuksen, liikenteen ja varastoinnin parissa. Tie-, rautatie-, meri- ja lentoliikenne ovat yhteiskunnan ja talouden toiminnan elinehto. Materiaalivirtojen lisäksi alalla vastataan myös informaatiologistiikasta. Alan työskennellään kuljetuksessa, kuljetuksen suunnittelussa, lastaamisessa, kuormaamisessa, varastoinnissa, asiakaspalvelussa ja esimies- ja johtamistehtävissä.

Logistiikka ja kuljetusalan näkymät

Kuljetus ja varastointi työllistävät Kymenlaaksossa noin 4700 henkilöä. Alan toimipaikkojen määrä maakunnassa on noin 810. Toimipaikkojen määrä on laskenut edellisiin vuosiin verrattuna, mutta samalla liikevaihto on vuosina 2017–2018 noussut. Maakunnassa lähiajan työmarkkinatilanne on varsin tasapainoinen. Ylitarjontaa on kuitenkin rahdinkäsittelijöistä ja varastotyöntekijöistä. Pulaa on ainakin kuorma-auton ja erikoisajoneuvojen kuljettajista ja maansiirtokoneiden ynnä muiden kuljettajista (katso tarkemmin ammattibarometri.fi).

Logistiikka ja kuljetusala ovat Kymenlaaksossa keskeisiä hyvän sijainnin ja logistiikkaan tehtyjen panostuksien kautta. Kouvola on Suomen tärkeimpiä raideliikenteen risteyskohtia, ja HaminaKotkan satama on Suomen suurin yleissatama. Kumpaankin näistä logistiikkakeskuksista on tekeillä huomattavia sijoituksia. HaminaKotka investoi infrastruktuuriin ja varastointiin, ja Kouvolan Tehola-Kullasvaaran alueelle rakennetaan rautatie- ja maantieterminaali Kouvola RRT -hankkeessa.

Logistiikka ja kuljetusalan ennustetaan muuttuvan huomattavasti tulevaisuudessa. Pitkällä aikavälillä automaation arvellaan vaikuttavan alaan paljon, mutta lyhyemmälläkin aikavälillä kulutustottumuksissa tapahtunut muutos, verkkokaupan yleistyminen ja esimerkiksi elektronisten sovellusten vaikutukset ovat jo muuttamassa alaa.

Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Kotiinkuljetuksen yleistyminen
 • Automaatio
 • Elektroniset sovellukset
 • Ympäristö- ja päästölainsäädännön kiristyminen
 • Kierrätyslogistiikan kehittyminen
 • Data-analyysien merkityksen kasvu

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Asiakaspalvelu
 • Erityisosaaminen kuljetustehtävissä (vaarallisten aineiden kuljetukset ja erikoiskuljetukset)
 • Ympäristöosaaminen
 • Verkostot ja yritysyhteistyö
 • Tietotekniikka
 • Kielitaito
 • Juridinen osaaminen
 • Turvallisuusosaaminen
 • Globaalien logistiikkaketjujen ymmärtäminen

Cursor
Logo Tehaayhes B
Logo Ely
Logo Kll
Logo Ksao
Logo Ksao
Logo K Aik
Kinno
Logo Kk N
Logo Kll
Logo Yrittajat N