Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Kulttuuriala

Jaa tämä artikkeli

Kulttuuriala

Kulttuurialalla työskennellään erilaisten taiteenlajien parissa. Alan tyypillisenä työntekijänä nähdään yleensä taiteellisen luomisen parissa työskentelevä taiteilija.

Kulttuurialalla työskennellään kuitenkin myös monissa muun tyyppisissä tehtävissä, jotka esimerkiksi mahdollistavat taiteenlajien ja kulttuurin toteuttamisen ja levittämisen. Näitä tehtäviä on esimerkiksi kustannuksen, tuotannon ja kulttuuri-instituutioiden hallinnon parissa. Taiteellisen luomisen lisäksi alalla työskennelläänkin asiantuntija-, opetus-, ja tutkimustehtävissä sekä sisällöntuotannossa ja teknisissä tehtävissä.

Monet kulttuurialalta ja luovilta aloilta valmistuneet päätyvät myös työskentelemään näiden alojen ulkopuolelle. Alojen koulutus on arvokasta muun muassa median, viestinnän ja tuotesuunnittelun parissa.

Kulttuurialan ja luovien alojen näkymät

Kulttuuri- ja taideala on laaja ekosysteemi, joka työllistää valtakunnallisesti jopa 120 000 henkilöä ja muodostaa noin 3,3 % Suomen bruttokansantuotteesta. Tyypillisesti alan yritykset ovat kooltaan pieniä. Myös alan työsuhteet ovat usein määräaikaisia ja rajoittuvat joko yksittäisiin projekteihin tai freelancer-töihin. Kilpailu alan työpaikoista on myös kovaa. Taiteilijat työskentelevät pääsääntöisesti joko vapaina taiteilijoina tai freelancereina. Toimeentulon täydentäminen muulla työllä on tavanomaista.

Kulttuurillisen profiilin kehittäminen ja luoviin aloihin panostaminen on jo pitkään nähty paitsi yhtenä keskeisenä alueita elävöittävänä vetovoimatekijänä, myös keinona edistää taloudellista kehitystä. Kulttuurialan ja luovien alojen hyvinvointi tukee myös muita toimialoja. Kulttuurialan toimijat ovat pääsääntöisesti pieniä ja itsenäisiä, jonka vuoksi alan kehitystä on hankala ennakoida samalla tavalla kuin suurten toimijoiden hallitsemia toimialoja. Kulttuurialan tulevaisuuteen vaikuttavat myös monet niistä mullistuksista, jotka muokkaavat muutakin työelämää nyt ja lähitulevaisuudessa. Luovilla aloilla uskotaan olevan kasvupotentiaalia ja osaamisen, tuotteiden ja palvelujen hyödyntämisestä muilla aloilla on tullut merkittävä kilpailutekijä. Maailmanlaajuinen talouden rakennemuutos ja työelämän murros haastavat etsimään kestävää uudistumista, jolle luovan talouden merkitys on huomattava. Ammattibarometrista saat informaatiota ammattien lyhyen ajan kysyntänäkymistä.


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Kansainvälistyminen

 • Elämysten ja palveluiden korostuminen kulutuksessa
 • Digitalisaatio muuttaa ansaintalogiikkaa
 • Verkostomainen tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja valmistus
 • Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset

 • Monialaisuus, toimialojen rajat ylittävät tekemisen mallit

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Tuotteistamisosaaminen, palvelumuotoilu

 • Kulttuuri- ja tapahtumatuotannon osaaminen

 • Osallisuuden edistämisosaaminen

 • Digitaalisten alustojen hyödyntämisosaaminen

 • Digitaaliset tuotantolaitteet

 • Rahoituksen hankintaosaaminen

 • Markkinointiosaaminen

 • Sopimusoikeudellinen osaaminen (ml. immateriaali- ja tekijänoikeudet)

Aiheeseen liittyvä liitetiedostoja