Kymenlaakso ennakoi

Kulttuuriala

Jaa tämä artikkeli

Kulttuuriala

Kulttuurialalla työskennellään erilaisten taiteenlajien parissa. Alan tyypillisenä työntekijänä nähdään yleensä taiteellisen luomisen parissa työskentelevä taiteilija.

Kulttuurialalla työskennellään kuitenkin myös monissa muun tyyppisissä tehtävissä, jotka esimerkiksi mahdollistavat taiteenlajien ja kulttuurin toteuttamisen ja levittämisen. Näitä tehtäviä on esimerkiksi kustannuksen, tuotannon ja kulttuuri-instituutioiden hallinnon parissa. Taiteellisen luomisen lisäksi alalla työskennelläänkin asiantuntija- opetus-, ja tutkimustehtävissä sekä sisällöntuotannossa ja teknisissä tehtävissä.

Monet kulttuurialalta ja luovilta aloilta valmistuneet päätyvät myös työskentelemään näiden alojen ulkopuolelle. Alojen koulutus on arvokasta muun muassa median, viestinnän ja tuotesuunnittelun parissa.

Kulttuurialan ja luovien alojen näkymät

Kymenlaaksossa taiteiden, viihteen ja virkistyksen toimialalla työskentelee noin 1000 henkeä, heistä noin 100 yrittäjinä. Alan työmarkkinatilanne on maakunnassa tasapainoinen (katso tarkemmin ammattibarometri.fi).

Alan yritykset ovat tyypillisesti kooltaan pieniä. Työsuhteet alalla ovat usein määräaikaisia ja rajoittuvat yksittäisiin projekteihin tai freelancer-töihin. Kilpailu näistä työpaikoista on kovaa. Taiteilijat työskentelevät pääsääntöisesti vapaina taiteilijoina tai freelancereina. Toimeentulon täydentäminen muulla työllä on alalle tavanomaista.

Kulttuurialan vaikutukset ovat elämän laadun lisäämistä laajemmat. Kulttuurillisen profiilin kehittäminen ja luoviin aloihin panostaminen on jo pitkään nähty paitsi yhtenä keskeisenä alueita elävöittävänä vetovoimatekijänä myös keinona edistää taloudellista kehitystä. Kulttuurialan ja luovien alojen hyvinvointi tukee myös muita toimialoja.

Kulttuurialan toimijat ovat pääsääntöisesti pieniä ja itsenäisiä, ja alan kehitystä on hankala ennakoida samalla tavalla kuin suurten toimijoiden hallitsemia toimialoja. Esimerkiksi Kymenlaakson pelialan kehitys Kotkassa on seurausta muutaman pienen yrityksen onnistumisista. Kulttuurialaan tulevaisuuteen kuitenkin vaikuttavat monet niistä mullistuksista, jotka muokkaavat muutakin työelämää nyt ja lähitulevaisuudessa


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Kansainvälistyminen

 • Elämysten ja palveluiden korostuminen kulutuksessa
 • Digitalisaatio muuttaa ansaintalogiikkaa
 • Verkostomainen tuotteiden ja palveluiden suunnittelu ja valmistus
 • Monialaisuus
 • Palvelumuotoilu

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Verkostoituminen
 • Tuotteistaminen
 • Markkinointi
 • Sosiaalisen median osaaminen
 • Pelialan osaaminen
 • Liiketaloudellinen osaaminen
 • Verkkokauppaan liittyvä osaaminen
 • Kielitaito

Aiheeseen liittyvä liitetiedostojaKymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.