Kymenlaakso ennakoi

Liike-elämän palvelut

Jaa tämä artikkeli

Liike-elämän palvelut

Liike-elämän palveluihin voidaan lukea niin erikoistietämystä vaativia tieteellisiä ja teknisiä aloja (muun muassa arkkitehti- ja insinööripalvelut, lakiasiainpalvelut, liike-elämän konsultointi, ohjelmistokehitys) kuin rutiiniluonteisia hallinto- ja tukipalveluita (esimerkiksi kiinteistöhuolto, toimitilapalvelut, vuokraus- ja leasingtoiminta).

Hallinto- ja tukipalvelutoiminnoista kiinteistöjen siivous ja kiinteistöhoito työllistivät Kymenlaaksossa vuonna 2017 yhteensä hieman yli 1400 ihmistä (yhteenlaskettu liikevaihto noin 84 miljoonaa euroa). Alan näkymät ovat hyvät, sillä kiinteistöjen hoidolle on jatkuva tarve. Alalla korostuvat asiakaspalvelutaidot sekä laajat tehtäväkuvat (monialaisuus). Kansainvälisyys on kiinteistönhoitoalalla jo arkipäivää.

Myös työvoiman vuokrauksen toimiala on merkittävä työllistäjä (noin 820 henkilöä vuonna 2017) hallinto- ja tukipalvelutoimintojen kategoriassa. Turvallisuusalan palveluksessa oli vuonna 2017 Kymenlaaksossa noin 360 henkilöä. Vuokraus- ja leasingtoiminta (muun muassa autojen sekä rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokraus) työllistää maakunnassa noin 130 henkilöä.

Tieteellisten ja teknisten palvelujen kategoriassa arkkitehti- ja insinööripalvelut muodostavat maakunnassa merkittävimmän liike-elämän palveluiden toimialan. Sen palveluksessa oli vuonna 2017 Kymenlaaksossa hieman yli 1200 henkilöä (yli 270 toimipaikkaa), ja sen liikevaihto oli noin 157 miljoonaa euroa. Tästä kone- ja prosessisuunnittelun osuus oli suurin (70 toimipaikkaa, noin 580 työntekijää, liikevaihto noin 71 miljoonaa euroa). Alaan vaikuttaa muun muassa kestävän kehityksen korostuminen, joka ohjaa esimerkiksi uusien energiaratkaisujen kehittämiseen.

Lakiasiain ja laskentatoimen palvelut työllistävät noin 360 henkilöä (193 toimipaikkaa vuonna 2017, liikevaihto yhteensä noin 36 miljoonaa euroa). Ohjelmistoalaan liittyvät palvelut työllistivät noin 240 henkilöä (92 toimipaikkaa). Toimialan liikevaihto oli maakunnassa noin 26 miljoonaa euroa. Ohjelmistoalalla on jo pitkään ollut työvoimapulaa monenlaisista osaajista. Alalla korostuu teknisen osaamisen lisäksi muun muassa asiakasymmärrys.


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Kestävä kehitys ja uudet energiaratkaisut (insinööripalvelut)

 • Älykotien yleistyminen (LVI-tekninen suunnittelu, sähkötekninen suunnittelu, kiinteistönhoito)
 • Tekoäly (muun muassa asiakaspalvelun ja laskentatoimen rutiinitehtävät)
 • Lääketieteen teknologioiden kehitys (biotekninen tutkimus ja kehittäminen)
 • VR- ja AR-teknologioiden hyödyntäminen rakennesuunnittelussa

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Ymmärrys teknologian tarjoamista mahdollisuuksista (esimerkiksi robotisaatio, tekoäly, lohkoketju)
 • Ohjelmointiosaaminen (insinöörit)
 • Liiketoimintaosaaminen, esimerkiksi tuotteistaminen (insinöörit)
 • Hajaantuneen tiedon hallinta (insinöörit)
 • Kansainvälisissä verkostoissa toimiminen (insinöörit)
 • Kestävän kehityksen periaatteiden soveltaminen
 • Erilaisten työtehtävien yhdisteleminen (toimitilapalvelut)
 • Kielitaito (toimitilapalvelut)
 • Asiakaskokemuksen johtaminen

Aiheeseen liittyvä liitetiedostojaKymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.