Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Liike-elämän palvelut

Jaa tämä artikkeli

Liike-elämän palvelut

Liike-elämän palvelut pitää sisällään monenlaista työtä ja tekemistä. Toimialaan voidaan lukea niin erikoistietämystä vaativia tieteellisiä ja teknisiä aloja (muun muassa arkkitehti- ja insinööripalvelut, lakiasiainpalvelut, laskentatoimen palvelut, liike-elämän konsultointi, ohjelmistokehitys, mainonta ja markkinointi) kuin rutiiniluonteisempia hallinto- ja tukipalveluita (esimerkiksi kiinteistöhuolto, toimitilapalvelut, vuokraus- ja leasingtoiminta).

Liike-elämän palvelut on hyvin heterogeeninen kokonaisuus. Ala on riippuvainen muiden toimialojen suhdanteista ja liike-elämän palveluiden sisällä voi olla melko erilaisiakin kehityskulkuja riippuen siitä, mitä alaa palvellaan. Toimialan asema on vahvistunut osana avointa taloutta viimeisen kahden vuosikymmenen aikana huomattavasti. Yhä harvemmin yrityksessä koetaan, että yrityksen tukitoiminnot tulee tehdä itse. Taloushallinto, ohjelmistotuki, tietoliikenneyhteydet, ja tänä päivänä myös työvoiman kausittainen tarve ulkoistetaan strategisille kumppaneille. Liike-elämän palveluiden merkittävimpien veturialojen, ohjelmistoala sekä tekninen konsultointi, markkinat ovat lähtökohtaisesti globaalit. OPH:n Osaamisen ennakointifoorumin mukaan liike-elämälle tehtävien liiketoiminnan ja kehittämisen palveluiden työllisten määrä on kasvava. Valtaosa tarvittavasta työvoimasta on korkeakoulutettua. Ammattibarometrista saat informaatiota ammattien lyhyen ajan kysyntänäkymistä.


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Kestävä kehitys, vihreä siirtymä

 • Työvoiman kansainvälistyminen

 • Monialaisuus, toimialoja ja toimintatapoja yhdistelevä työ

 • Palvelullistuminen

 • Digitalisaatio ja teknologian kehitys

 • Uudet energiaratkaisut (insinööripalvelut)

 • Älykotien yleistyminen (tekninen suunnittelu, kiinteistönhoito)

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Ymmärrys teknologian tarjoamista mahdollisuuksista

 • Ohjelmisto-osaaminen, kehittyvät ja muuntuvat järjestelmät sekä pilviteknologia

 • Liiketoimintaosaaminen, esimerkiksi tuotteistaminen ja kilpailukyvyn analytiikka

 • Kansainvälisissä verkostoissa toimiminen 

 • Vihreän siirtymän ja kestävän kehityksen periaatteiden soveltaminen

 • Asiakaskokemuksen johtaminen

Aiheeseen liittyvä liitetiedostoja