Kymenlaakso ennakoi

Maatalousala

Jaa tämä artikkeli

Maatalousala

Alalla tuotetaan, jalostetaan ja myydään kasvi- ja eläinkunnasta saatavia tuotteita. Tämän lisäksi monet alan yrittäjät tuottavat myös palveluita esimerkiksi metsänhoidon, koneurakoinnin ja elämysmatkailun aloilla. Ala painottuu vahvasti yritystoimintaan.

Maatalousalan näkymät

Maatalous- ja puutarhayritysten lukumäärä Kymenlaaksossa on noin 1650, joista noin 750 keskittyy viljanviljelyyn. Määrä on vähentynyt vuosittain, ja alalla työskentelevien korkean keski-iän vuoksi toimipaikkojen määrän odotetaan laskevan myös tulevaisuudessa. Maakunnan lähiajan työmarkkinatilanne on tasapainoinen (katso tarkemmin www.ammattibarometri.fi.

Eläköityminen ja tilojen koon kasvu johtavat myös tulevaisuudessa alalla työskentelevien määrän laskuun, mutta laskun vauhti tulee hidastumaan aiempiin vuosiin verrattuna. Tilojen kasvun ja automaation myötä tuottavuus kuitenkin kasvaa. Sukupolvenvaihdokset ja yrittäjien eläköityminen luovat mahdollisuuksia uudelle yrittäjäsukupolvelle. Lyhytaikaisen työvoiman tarve säilyy kausiluonteisena.


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Ekologisuus, vastuullisuus

 • Bioenergian tuotanto ja innovaatiot
 • Automaatio
 • Monialaistuminen
 • Asiantuntijuuden korostuminen
 • Mukautuva tuotanto (esimerkiksi pienpanimot trendinä)
 • Elämyksellisyys
 • Ilmastonmuutos tuo Suomelle kilpailuetua mutta samalla epävakautta maailmanmarkkinoihin
 • Päästöverotuksen yleistymisen huomioiminen

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Tietotekninen osaaminen korostuu automaation myötä
 • Monialainen osaaminen (esimerkiksi elintarvikkeet, matkailu, markkinointi)
 • Tuotetuntemus, uusien palvelutuotteiden luominen
 • Eettisyys
 • Liiketoimintaosaaminen
 • Markkinointi
 • Verkkokauppaan liittyvä osaaminen


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.