Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Maatalousala

Jaa tämä artikkeli

Maatalousala

Alalla tuotetaan, jalostetaan ja myydään kasvi- ja eläinkunnasta saatavia tuotteita. Tämän lisäksi monet alan yrittäjät tuottavat myös palveluita esimerkiksi metsänhoidon, koneurakoinnin ja elämysmatkailun aloilla. Ala painottuu vahvasti yritystoimintaan.

Maatalousalan näkymät

Maatilojen lukumäärä on vähentynyt, samalla kun tilojen koko on kasvanut ja työn tuottavuus parantunut koneellistumisen ja automaation myötä. Maatalouden työllisten määrä vähenee edelleen lähitulevaisuudessa, mutta suuren eläkepoistuman vuoksi alalle avautuu uusia työpaikkoja. Sukupolvenvaihdokset ja yrittäjien eläköityminen luovat mahdollisuuksia uudelle yrittäjäsukupolvelle. Lisää työntekijöitä tarvittaisiin etenkin lomitukseen sekä puutarha- ja viheralan työtehtäviin. Osa työtehtävistä on kausiluonteisia.

Maatalouden työllisyyttä ylläpitää huoltovarmuuden korostuminen, tarve kotimaisen ruoan tuotannolle ja maaseudun pitämiselle elinvoimaisena. Maatilojen tuloista yhä merkittävämpi osa saadaan kuitenkin muusta kuin maataloudesta, esimerkiksi maatilojen monitoimisuudesta, muusta yritystoiminnasta ja urakoinneista. Jälkimmäinen työllistää esimerkiksi kylvötöissä, säilörehunkorjuussa, puinnissa, energiapuun korjuussa ja metsähakkeen tuotannossa. Ammattibarometrista saat informaatiota ammattien lyhyen ajan kysyntänäkymistä.


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Ilmastonmuutos

 • Maatalouden vähähiilisyys, ilmastoviisaus

 • Elintarvikkeiden alkuperä ja tuotannon eettisyys

 • Bioenergian tuotanto ja innovaatiot

 • Verkottuminen

 • Automaatio

 • Luomu- ja lähiruoka, terveellisyys, kotimaisten raaka-aineiden arvostus

 • Huoltovarmuuden korostuminen

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Monialainen osaaminen (esimerkiksi elintarvikkeet, matkailu, markkinointi)

 • Tuotetuntemus, uusien palvelutuotteiden luominen

 • Tuotantoprosessien ketjun resurssi‐ ja ekotehokas hallinta

 • Tuottavuuden nostaminen koneiden ja laitteiden avulla, automaatio

 • Biomassaosaaminen, maatalouden sivuvirtojen hyödyntäminen

 • Kasvien terveyteen liittyvä osaaminen

 • Luomuosaaminen