Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Matkailu- ja ravitsemusala

Jaa tämä artikkeli

Matkailu- ja ravitsemusala

Matkailu- ja ravitsemusala tuottaa liikenne-, majoitus-, ohjelma- ja ravitsemuspalveluita.

Matkailu- ja ravitsemusalan näkymät

Matkailuala on merkittävä kasvuala, jonka kehitykseen vaikuttavat voimakkaasti maailmantalouden suhdanteet. Talouden laskusuhdanteissa matkailu suuntautuu enemmän kotimaahan ja lähialueille, noususuhdanteissa tehdään enemmän kaukomatkoja Suomesta. Toinen keskeinen matkustamiseen vaikuttava tekijä on turvallisuus.

Ravitsemispalvelut liittyvät läheisesti matkailualaan ja majoituspalveluihin. Ravintola-alan kehitysnäkymiin vaikuttaa yleinen talouden tilanne, joka heijastuu matkailijoiden määriin sekä asiakkaiden ostovoimaan ja kykyyn käyttää ravintolapalveluita. Koronan jälkeen ravintolapalvelujen käyttö on lisääntynyt ja niiden arvostus kasvanut. Asiakasryhmät erilaistuvat, laadun merkitys ravintolan valinnassa voimistuu ja asiakkaan arvot ovat usein hintaa tärkeämpi valintatekijä.

Ominaista matkailu- ja ravitsemisalalle on, että työ voi olla kausiluonteista ja sesonkityöt ovat yleisiä. Alalla tehdään paljon myös osa-aikatyötä ja vuokratyöntekijöiden käyttäminen on yleistä. Matkailu- ja ravitsemisalan ennakoidaan työllistävän hyvin myös tulevaisuudessa. Ammattibarometrista saat informaatiota ammattien lyhyen ajan kysyntänäkymistä.


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Palveluiden korostuminen kulutuksessa

 • Vastuullisuus, ilmastoystävällisyys, kestävä kehitys, hävikin minimointi

 • Hyvinvoinnin korostuminen

 • Ruoan terveellisyys ja turvallisuus

 • Elämys-, luonto- ja outdoors-matkailu

 • Työn ja lomailun yhdistäminen

 • Verkostoituminen ja yritysten välinen yhteistyö

 • Digitalisaatio ja teknologia

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Tuotteistaminen ja liiketoimintaosaaminen

 • Palvelumuotoilu, palvelujen personointi

 • Kestävä kehitys, vihreä siirtymä

 • Kohdennettu mainonta ja markkinointi, personoitu tarjonta

 • Uusien trendien mukaisten tuotteiden kehittäminen

 • Kielitaito, kulttuuriosaaminen
 • Etä- ja virtuaalipalveluiden hallinta ja digitaalisen palvelukokemuksen kehittäminen

 • Täsmäruokavaliot

 • Teemapohjaiset tuotteet, tarinallistaminen ja verkostotuotteistaminen

Aiheeseen liittyvä liitetiedostoja

pdf

Matkailijat Kymenlaaksossa 2022

Tiedoston koko: 1.95 MB
Lisätty: 25.04.2023
pdf

Kotimaiset matkailijat kesällä 2022 Kymenlaaksossa

Tiedoston koko: 2.43 MB
Lisätty: 03.11.2022
pdf

Matkailijat Kymenlaaksossa 2020-2021

Tiedoston koko: 1.99 MB
Lisätty: 07.04.2022