Kymenlaakso ennakoi

Matkailu- ja ravitsemusala

Jaa tämä artikkeli

Matkailu- ja ravitsemusala

Matkailu- ja ravitsemusala tuottaa liikenne-, majoitus-, ohjelma- ja ravitsemuspalveluita.

Matkailu- ja ravitsemusalan näkymät

Yöpymisten määrä Suomessa oli vuonna 2018 22,2 miljoonaa, joista ulkomaalaisten yöpymisiä 6,8 miljoonaa. Samana vuonna Kymenlaaksossa yöpymisiä oli noin 280 000, joista ulkomaalaisten yöpymisiä 60 000. 2010-luvun huippuvuosina yöpymisten määrä oli lähes 370 000. Määrässä tapahtunut lasku selittyy suurelta osin venäläisten matkailijoiden määrän vähentymisellä koko Suomessa. Ulkomaalaisten yöpyjien osuus kaikista yöpyjistä oli pitkään Kymenlaaksossa yhtä suuri kuin koko maassa keskimäärin, mutta osuus on pudonnut muutaman vuoden aikana noin 30 prosentista noin 20 prosenttiin. Aiempien vuosien suuret venäläismatkaajien määrät kuitenkin osoittavat, että Kymenlaakson matkailualalla on vetovoimaa ja kapasiteettia turismin lisäämistä varten.

Matkailu- ja ravitsemusalan menestys on linkittynyt myös muun muassa vähittäiskauppaan, hyvinvointialaan, siivoukseen ja huoltoon. Maakunnan houkuttelevuuteen ja turismin mahdollistamiseen panostamalla (esimerkiksi parantamalla lentoyhteyksiä Keski-Euroopan ja Kaakkois-Suomen välillä) luodaan uusia mahdollisuuksia myös Kymenlaaksoon. Venäjän kielen ja kulttuurin osaaminen on keskeistä venäläisturismin kannalta. Alalla tarvitaan jatkossa muun muassa myynnin ja markkinoinnin ja palvelumuotoilun osaamista.

Matkailu- ja ravitsemusala on kausiluontoista, ja sillä työskentelee paljon nuoria ja osa-aikaisia työntekijöitä. Maakunnassa lähiajan työmarkkinatilanne on varsin tasapainoinen. Pulaa on kuitenkin ravintola- ja suurtaloustyöntekijöistä  ja tarjoilijoista (katso tarkemmin ammattibarometri.fi).


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Palveluiden korostuminen kulutuksessa

 • Palvelumuotoilu ja personointi
 • Brändiajattelun voimistuminen
 • Ekologisuus ja vastuullisuus
 • Monialaisuus
 • Verkostoituminen ja yritysten välinen yhteistyö
 • Digitaalisuus
 • Elämys- ja luontomatkailu

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Tuotteistaminen, palveluiden räätälöinti
 • Erinomaisen asiakaspalvelukokemuksen luominen
 • Sähköinen liiketoimintaosaaminen
 • Markkinointi
 • Asiakaskäyttäytymisen ymmärtäminen
 • Kielitaito, kulttuuriosaaminen
 • Ympäristöasiat, kestävä kehitys
Raporttia ladataan...
Lukuja voi tarkastella tarkemmin visitory dashboardissa >

Aiheeseen liittyvä liitetiedostoja

pdf

Kotimaiset matkailijat kesällä 2022 Kymenlaaksossa

Tiedoston koko: 2.43 MB
Lisätty: 03.11.2022
pdf

Matkailijat Kymenlaaksossa 2020-2021

Tiedoston koko: 1.99 MB
Lisätty: 07.04.2022Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.