Skip to main content

Kymenlaakso ennakoi

Metsäala

Jaa tämä artikkeli

Metsäala

Metsäala pitää sisällään metsätalouden ja -teollisuuden. Metsätaloudessa työskennellään puunhankinnan ja metsänhoidon suunnittelu- ja toteutustehtävissä. Metsätalouden ammattilaisia tarvitaan kasvavissa määrin myös ympäristönhoidossa ja luontomatkailun parissa.  Ala työllistää työntekijöitä, toimihenkilöitä, esimiehiä, tutkijoita, asiantuntijoita ja yrittäjiä. Metsäteollisuudessa jalostetaan metsätalouden tuotteita muun muassa paperiksi ja biopolttoaineeksi.

Metsäalan näkymät

Metsäala on Kymenlaaksossa merkittävä teollisuudenala, joka työllistää noin 3 000 henkilöä. Heistä suurin osa työskentelee metsäteollisuudessa. Varsinkin metsätalouden puolella työskentelevistä henkilöistä huomattava osuus on yrittäjiä.

Metsien ja puun kysyntä kasvaa edelleen, mutta tarpeet myös monipuolistuvat. Metsätaloudessa ammattitaitoisista työntekijöistä on pulaa. Puunkorjuuseen ja metsänhoitotöihin ei aina ole ollut saatavissa riittävästi työntekijöitä. Tulevaisuudessa metsäkoneenkuljettajien ja puutavara-autonkuljettajien tarve kasvaa entisestään. Metsäalan rakennemuutos on johtanut erityisesti jalostustuotteiden monimuotoistumiseen, mikä on puolestaan vaikuttanut tarvittavan osaamisen laajenemiseen.  Metsäalan asiantuntemusta tarvitaan myös perinteisten tehtäväalojen ulkopuolella esimerkiksi ympäristönhoidossa ja luontomatkailun palvelujen parissa. Ammattibarometrista saat informaatiota ammattien lyhyen ajan kysyntänäkymistä.


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Automaatio

 • Ilmastokestävä metsätalous

 • Biotalous, kiertotalous, metsätalouden sivuvirtojen hyödyntäminen

 • Jalostusasteen kohoaminen, jalostustuotteiden monimuotoistuminen 

 • Puusta kehitettävät uudet materiaalit

 • Luonnon virkistyskäyttö

 • Biodiversiteetin säilyttäminen, hiilinielut

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Ympäristöosaaminen, kestävä kehitys

 • Tuotteiden ja palveluiden tuotanto-osaaminen

 • Automaatio, ennakoivan kunnossapidon hallinta

 • Raaka-aineosaaminen, T & K -osaaminen

 • Metsänhoitoon liittyvä neuvonta

 • Erilaiset metsänkasvatustavat

 • Logistiikan optimointi