Kymenlaakso ennakoi

Metsäala

Jaa tämä artikkeli

Metsäala

Metsäala pitää sisällään metsätalouden ja -teollisuuden. Metsätaloudessa työskennellään puunhankinnan ja metsänhoidon tehtävissä. Metsätalouden ammattilaisia tarvitaan kasvavissa määrin myös ympäristönhoidossa ja luontomatkailun parissa. Metsäteollisuudessa jalostetaan metsätalouden tuotteita mm. paperiksi ja biopolttoaineeksi.

Metsäalan näkymät

Metsäala työllistää koko Suomessa noin 44 000 henkilöä. Kymenlaaksossa metsäalan henkilöstön määrä on noin 3300. Varsinkin metsätalouden puolella työskentelevistä henkilöistä huomattava osuus on yrittäjiä. Metsäalan työpaikoissa on tyypillistä suuri kausivaihtelu. Kymenlaaksossa alan lähiajan työmarkkinatilanne on tasapainoinen (katso tarkemmin ammattibarometri.fi).

Metsäteollisuus on Kymenlaaksossa merkittävä teollisuudenala. Noin kolmasosa maakunnan teollisuuden työllisistä työskentelee metsäteollisuudessa. Pelkästään paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen liikevaihto maakunnassa oli vuonna 2017 yli 1,8 miljardia. Vuosi 2018 oli metsäteollisuudelle hyvä korkean sellun hinnan vuoksi. Alan hyvä vire on näkynyt maakunnassa huomattavina investointeina niin uusiin jalostustuotteisiin kuin olemassa olevaan tuotantoon.

Metsäalan rakennemuutos on johtanut varsinkin jalostustuotteiden monimuotoistumiseen, mikä puolestaan on monimuotoistanut myös tarvittavaa osaamista. Automaatiosta huolimatta runsas eläköityminen metsäalalla voi johtaa työvoimapulaan, sillä alan oppilaitoksista ei valmistu riittävästi alan ammattilaisia.


Tulevaisuuden trendejä ja signaaleja

 • Automaatio

 • Ekologisuus
 • Biotalous ja -polttoaineet
 • Ilmastopoliittisten päätösten vaikutukset
 • Jalostustuotteiden monimuotoistuminen (esimerkiksi puukuituiset pakkausmateriaalit)
 • Jalostusasteen kohoaminen
 • Alueellisten muuttoliikkeiden vaikutukset yrittäjyyteen ja työvoimaan
 • Globaalin metsäalan kehityksen vaikutukset

Tulevaisuudessa korostuvia osaamisalueita

 • Ympäristöosaaminen
 • Raaka-aineosaaminen
 • Tuoteosaaminen
 • T&K-toiminta
 • Logistiikka
 • Monialaisuus
 • Työkyvyn ylläpitäminen ja työturvallisuus


Kymenlaakson liitto 2021-. © Oikeudet muutoksiin pidetään.